Binnen de vaste commissie voor OCW hebben enkele fracties vragen voorgelegd aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake een aantal kamerbrieven over media en over journalistiek. Onder meer: verandering medialandschap, toekomst NPO, vrije journalistiek, lokale en regionale omroepen.

De inbreng van de diverse partijen is hier te downloaden.

05-07-2018