Onlangs heeft De Geschillencommissie haar jaarverslag 2017 'Samen werken aan kwaliteit' gepubliceerd. Bij De Geschillencommissie zijn vanuit de sector twee geschillencommissies ondergebracht: Auteursrechten Zakelijk voor geschillen met CBO's over een in rekening gebrachte vergoeding of de hoogte van het tarief, en Auteurscontractenrecht voor geschillen over contracten tussen makers en producenten/uitgevers.

Auteursrechten: advies aan civiele rechter
In 2017 behandelde de Geschillencommissie Auteursrechten 4 zaken. In 2 zaken werd de behandeling vroegtijdig gestopt, omdat het niet het werkterrein van de commissie betrof en de cliënt eenmaal niet aan de formele innamevereisten voldeed. In 1 zaak bracht de commissie een advies uit over de billijkheid van de hoogte en de toepassing van door een CBO in rekening gebrachte vergoeding aan de civiele rechter. 1 zaak stond eind 2017 nog open. Deze behandelt de commissie in 2018 verder.

Auteurscontractenrecht
In 2017 behandelde de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 5 zaken. In 3 zaken werd de behandeling vroegtijdig gestopt, omdat de ondernemer niet was aangesloten of het niet het werkterrein van de commissie betrof. 2 zaken stonden eind 2017 nog open. Deze behandelt de commissie in 2018 verder.

06-06-2018