Deze week verschenen in landelijke kranten twee oproepen - onafhankelijk van elkaar - aan de Nederlandse overheid om het auteursrecht van creatieve makers actief te steunen en te versterken. NRC plaatste een ingezonden brief van kunsteconoom Pim van Klink en in Trouw stond een opiniestuk van musicus Jan Marten de Vries.

In de NRC van afgelopen dinsdag is een ingezonden brief gepubliceerd van kunsteconoom en voorzitter van Stichting BREIN, Pim van Klink. Van Klink betreurt dat het onlangs verschenen gezamenlijke rapport van SER en Raad van Cultuur over de arbeidsmarkt voor de kunstensector niet de media-aandacht heeft gekregen die het verdient. In het rapport wordt erkend dat de kunstensector wordt gehinderd door complexe marktomstandigheden waarin alleen de overheid de helpende hand kan bieden, onder meer door de handhaving van auteursrechten te intensiveren. Anders dan in andere landen laat de Nederlandse overheid de handhaving echter geheel aan de creatieve sector zelf over, die deze taak heeft neergelegd bij de geheel door rechthebbenden gefinancierde stichting BREIN. Maar voor de effectuering van hun auteursrechten hebben rechthebbenden ook de actieve steun van de overheid nodig, betoogt Van Klink. "Een mooie taak voor een nieuw kabinet."

Op dezelfde dag verscheen in Trouw een opinie van pianist, componist en tekstschrijver Jan Marten de Vries onder de titel 'Liever eerlijke betaling voor kunstenaars dan subsidie'. Hij stelt dat kunstenaars veel inkomsten mislopen door illegaal gebruik van hun foto’s, teksten, bladmuziek en films. Ook De Vries verwijst naar de aanbeveling in het rapport van SER en Raad van Cultuur om het verdienvermogen van kunstenaars te vergroten door een betere handhaving van hun auteursrechten. En dan "zouden veel kunstsubsidies misschien niet eens nodig zijn". Lees het hele opiniestuk in Trouw hier

18-05-2017