Vanaf deze week staat een gratis beschikbare les Nieuwsbegrip Extra over beroemd worden en auteursrecht online. Het thema van de les is ‘Geld verdienen als schrijver of illustrator’. Nieuwsbegrip ontwikkelt lessen begrijpend lezen en rekenen op verschillende niveaus aan de hand van de actualiteit. Zo worden de lessen voor de leerlingen leuker en uitdagender, en kan tegelijkertijd een maatschappelijk relevant onderwerp worden behandeld.

De nieuwe Nieuwsbegrip-les gaat over de Fiep Westendorp Foundation, die onlangs aan drie jonge illustratoren een prijs heeft uitgereikt waaraan een geldbedrag van 20.000 euro verbonden is. Het doel van deze prijs is om jonge illustratoren een kans te bieden om zichzelf te profileren. In de leestekst en bijbehorende opdrachten wordt nader ingegaan op de verdienmogelijkheden voor schrijvers en illustratoren en het belang van auteursrecht daarbij.
 
Deze les is gemaakt door de redactie van Nieuwsbegrip in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen. De les kan worden gebruikt tijdens de Week van de Mediawijsheid (17 – 24 november), maar blijft ook daarna beschikbaar. Ruim 6500 scholen zijn geabonneerd op de reguliere Nieuwsbegrip-lessen. Daarnaast maakt Nieuwsbegrip op verzoek zogenaamde Extra lessen, die actief worden aangeboden aan de deelnemende scholen.
 
De nieuwe les over auteursrecht is gratis beschikbaar en hier te vinden.

14-11-2017