Op 11 juli jl. hebben twee Commissies in het Europees Parlement, voor cultuur en voor industrie, gestemd over de ontwerp auteursrechtrichtlijn en daarbij een duidelijk signaal afgegeven dat grote tech platforms met makers dienen te onderhandelen over een billijke vergoeding voor het gebruik van creatieve content.

De twee voorzitters van deze Cultural and Creative Industries Intergroup van het Europese Parlement, Christian Ehler en Pervenche Berès, zien de stemresultaten als een belangrijk signaal en tevens een gelegenheid om de kwestie van de 'value gap' aan te pakken. Al voor de publicatie van de richtlijn hadden zij samen met 58 mede-Europarlementariërs al een brief aan vice-voorzitter Ansip gestuurd met een oproep om hier iets aan te doen. 
 
Met de 'value gap' of 'transfer of value' wordt de onevenredigheid aangeduid tussen de waarde die digitale service providers, zoals YouTube en andere platforms, genereren met auteursrechtelijk beschermde werken en wat de creatieve makers en artiesten daar zelf aan verdienen. De gezamenlijke commissies voor cultuur en industrie vinden dat platforms die bestaan bij de gratie van user uploaded content, waar zij substantieel aan verdienen, wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben naar de makers van die content en zich niet langer zouden mogen verschuilen achter safe harbour, een regeling uit de e-commerce richtlijn waaronder online platforms die zich 'passief' opstellen niet aangesproken kunnen worden. 

In een persbericht dat de gezamenlijke commissies hebben uitgebracht zeggen de voorzitters: "Let's not forget: no platform (or even no Digital Single Market) could exist without the content provided by the creators! Today we are very glad to see so many Members of ITRE and CULT agreed with us on this important issue. The first step towards fair remuneration for authors in the digital world has been made. The European Parliament clearly stated that liability exemptions can only apply to genuinely neutral and passive online service providers, and not to services that play an active role in distributing, promoting and monetising content at the expense of creators!" [...] We sincerely hope that the European  Parliament will stay on this path throughout the negotiations on the final text of the copyright directive in the coming months.”

In september van dit jaar staat een stemming over deze voorstellen gepland in de juridische Commissie van het Europees Parlement.
 
Op de website van Pervenche Berès, een van de voorzitters, is het volledige persbericht te lezen.
 
13-07-2017