Het CvTA heeft zijn rapport Goed Bestuur en Integriteit CBO's over 2016 gepubliceerd. Het CvTA concludeert dat bij de CBO's de staat van goed bestuur en integriteit in algemene zin ook in 2016 in orde is.

Alle CBO’s hebben over het jaar 2016 hun rapportage Goed Bestuur en Integriteit veelal tijdig en volledig aan het CvTA aangeleverd. Hierbij werd door alle CBO’s gebruik gemaakt van het door VOI©E opgestelde standaardrapport. Het CvTA beschouwt dit als een positieve ontwikkeling. Daarnaast is positief te melden dat de rapportages in de meeste gevallen zijn ondertekend door of namens het bestuur. Hiermee geeft de CBO aan dat het bestuur zich verantwoordelijk acht voor de juistheid en volledigheid van de rapportage. 

In algemene zin is het College van mening dat de staat van goed bestuur en integriteit in algemene zin ook in 2016 in orde is. 

Lees de volledige rapportage hier.

17-02-2017