Het College van Toezicht Auteursrechten heeft het nieuwe Beleidskader toezicht collectief beheer 2017 gepubliceerd. De aanpassing van het beleidskader houdt verband met de gewijzigde Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties die op 15 november 2016 in werking is getreden.

Het beleidskader 2017 is te downloaden op de website van het CvTA.

27-01-2017