Groep 7/8 van basisschool SBO de Sluis in Zwolle heeft afgelopen woensdag rapper Gers Pardoel op bezoek gehad voor een lesje in rappen. De leerlingen hadden deze workshop gewonnen door mee te doen met de prijsvraag die verbonden is aan het lespakket Dossier Auteursrecht, dat door KlasseTV in samenwerking met de Federatie Auteursrechtbelangen is ontwikkeld.

Aan deze bijzondere les van de bekende Nederlandse rapper is in de lokale media veel aandacht besteed, zo is onder meer in de regionale editie van het AD waar een leuk filmpje gepubliceerd.

Dossier Auteursrecht, gemaakt door KlasseTV in nauwe samenwerking met de Federatie, bestaat uit zes lessen van gemiddeld één uur. De lessen gaan uit van het kind als maker, maar ook als iemand die het werk van anderen wil gebruiken, waardoor zij zich bewust worden van waar het auteursrecht toe dient. Door mee te doen aan de aan het lespakket verbonden prijsvraag kon de klas een workshop met een bekende artiest of schrijver winnen. 
De lessen zijn gratis online beschikbaar en kunnen het hele schooljaar ingezet worden, maar sloten ook goed aan bij de Kinderboekenweek en bij de Week van de Mediawijsheid. 

09-06-2017