Agnès Lucas-Schloetter, senior docent en onderzoeker aan de faculteit privaatrecht, IE-recht en mededingingsrecht van de Ludwig-Maximilian Universiteit in München, heeft een analyse gepubliceerd van het voorstel van de Europese Commissie inzake de transfer of value. Met heldere argumenten weerlegt zij veelgehoorde kritiek op het voorstel en betoogt dat het wel degelijk in overeenstemming is met het Europees en internationaal recht, meer specifiek met de E-commerce richtlijn en het EVRM.

Het artikel is te lezen op de website van GESAC.

05-04-2017