Vandaag is het gezamenlijk advies "Passie gewaardeerd" van de SER en de Raad voor Cultuur aan de minister van OCW gepubliceerd, over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. Om het verdienvermogen van de grote groep kleine en middelgrote makers en artiesten te vergroten wordt in het advies ook nadrukkelijk gewezen op het belang van versterking van het auteursrecht en intensivering van de handhaving.

De raden onderscheiden een viertal oplossingsrichtingen: vergroten verdienvermogen van de culturele en creatieve sector, verbeteren inkomenszekerheid van werkenden, bevorderen van scholing en duurzame inzetbaarheid; en het versterken van de sociale dialoog. Om de inkomenspositie van makers te verbeteren en tegelijk het verdienvermogen van de sector te vergroten, zien beide raden een gecombineerde aanpak voor zich: het maken van evenwichtige afspraken over exploitatievergoedingen en het tegengaan van auteursrechtschendingen.

"Om dit aan te pakken, zou de overheid een grotere rol kunnen gaan spelen in de handhaving van het auteursrecht. Dit hoeft niet in de vorm van politieoptreden, het kan ook door het steunen van initiatieven voor bewustwording [...] of steun voor initiatieven om de inning en verdeling van auteursrechten te moderniseren met behulp van technologische mogelijkheden. Zo is onafhankelijk onderzoek wenselijk naar de mogelijkheden van block chain technologie voor het efficiënter beheren en verzilveren van muziekrechten. Het is daarbij van belang dat het auteursrecht niet alleen wordt benaderd als juridisch leerstuk, maar ook wordt bekeken vanuit het sociaaleconomische en commerciële perspectief van de scheppende en uitvoerende kunstenaar. Beide raden pleiten in dit verband voor een integraal beleid van V&J, OCW en EZ."

Lees hier het persbericht van de Raad voor Cultuur en het volledige advies

04-08-2017