Per 1 september is Wisso Wissing teruggetreden als directeur van Stichting NORMA. Bij zijn afscheidsreceptie in de Rode Hoed in Amsterdam heeft hij uit handen van Job Cohen, voorzitter van VOI©E, de Bronzen Krokus van het Lange Voorhout ontvangen vanwege zijn grote verdienste voor het collectief belang van uitvoerend kunstenaars.


Foto © Stichting NORMA

Wisso Wissing was 19 jaar (1984–2003) werkzaam voor de Nederlandse toonkunstenaarsbond (Ntb), waarna hij 14 jaar directeur was van NORMA. Hij was bestuurslid van diverse rechten- en belangenorganisaties namens uitvoerend kunstenaars, onder andere drie jaar (2001–2004) van Stichting Auteursrechtbelangen.
 
Vanaf de start van VOI©E in 2008 tot zijn afscheid gisteren bij NORMA was hij een bevlogen bestuurslid van VOI©E. Voorzitter Job Cohen: "Om zijn doel te bereiken ging hij tot en soms over het randje, maar altijd om een zo goed mogelijk resultaat voor zijn achterban te behalen. Hij schroomde niet om tegen de Staat te procederen over de thuiskopievergoeding en – winnaars hebben achteraf altijd gelijk – dat heeft NORMA en uiteindelijk alle rechthebbenden bepaald geen windeieren gelegd. Zijn knokken voor het auteurscontractenrecht heeft NORMA uiteindelijk een wettelijke positie en een verzilverbare plek aan de onderhandelingstafel met RODAP opgeleverd. Daarmee heeft hij NORMA tot een gezonde, krachtige organisatie gemaakt en klaargezet voor zijn opvolgers."
 
Bronzen Krokus
De Bronzen Krokus van het Lange Voorhout is een idee van de Haagse kunstenaar Paul van Solingen, vervaardigd door beeldend kunstenaar Loek Bos, in opdracht van de gemeente Den Haag bij gelegenheid van de herstructurering van het Lange Voorhout, waar de krokussen in het voorjaar rijkelijk bloeien. Het eerste exemplaar is door de gemeente Den Haag uitgereikt aan de toenmalige prinses Máxima ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde Lange Voorhout op 12 juni 2009.
VOI©E en de Stichting Federatie Auteursrechtbelangen hebben hun zetel aan het Lange Voorhout nr. 86. Het was een idee van de eerste voorzitter van VOI©E Aad Kosto om dit beeldje te schenken aan personen die van grote betekenis zijn geweest voor het collectief belang en beheer van rechten.

01-09-16