Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft op 7 januari aan de Tweede Kamer het Programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie aangeboden, waarin wordt ingegaan op de prioriteiten van het Nederlands voorzitterschap. Een daarvan is de uitwerking van de in mei 2015 gepresenteerde Digitale Interne Markt Strategie.

Selectie uit het programma:

Concurrentievermogen
Voor de Europese Unie zijn het versterken van vertrouwen in de digitale economie en het bevorderen van innovatie in de gehele economie essentieel voor het realiseren van gezonde economische groei. In dit licht ziet het Nederlands voorzitterschap uit naar de uitwerking van de in mei 2015 gepresenteerde Digitale Interne Markt Strategie in concrete voorstellen, om hiermee bedrijven en burgers in staat te stellen het maximale uit digitale ontwikkelingen te halen. Het gaat om belangrijke onderwerpen: o.a. grensoverschrijdende e-commerce, modernisering van het auteursrecht, vereenvoudiging van de BTW, herziening van het telecomkader en het aanjagen van een vrij dataverkeer.

[...]

Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport
De focus van het Nederlands voorzitterschap bij cultuur, media en creatieve industrie zal liggen bij een debat en conclusies in de Raad over de voor digitaal erfgoed benodigde infrastructuren en platforms (zoals de portaalsite Europeana waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn).
Nederland verwelkomt de aankondiging van de Commissie om in het kader van de Digitale Interne Marktstrategie een voorstel te publiceren voor herziening van de audiovisu- ele mediarichtlijn in 2016 en zal zich inzetten het debat verder te brengen. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar het stimuleren van de circulatie van Europese audiovisuele producties.

Download hier het volledige programma.

07-01-2016