Tijdens het voortgezet algemeen overleg over Cultuur op 23 juni jl. hebben de Kamerleden Monasch (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) een motie ingediend om de ACM voor te stellen dat kunstenaars de krachten kunnen bundelen bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden, zoals dat ook in andere Europese landen met gelijke competitiewetgeving gebeurt. Over de motie wordt aanstaande dinsdag gestemd.
  

Update 28-06-2016: De motie-Monasch is aangenomen.

23-06-16