Vandaag, 25 november, is de implementatiewet richtlijn collectief beheer in het Staatsblad gepubliceerd. Deze treedt de daaropvolgende dag formeel in werking. 

Ook het bijbehorende Besluit transparantieverslag is op 25 november gepubliceerd; de inwerkingtreding hiervan is beoogd per 1 januari 2017. Dit betekent dat collectieve beheersorganisaties verplicht zijn om voor het eerst in 2018 over het verslagjaar 2017 te rapporteren overeenkomstig de nieuwe eisen uit dit besluit. 

Een AMvB inzake de kostennormering ligt nog voor advies bij de Raad van State; de planning is dat ook deze op 1 januari 2017 in werking treedt.

Over de belangrijkste consequenties van de implementatiewet richtlijn collectief beheer voor belanghebbenden hebben wij al eerder bericht.

Lees in Staatsblad 25 november 2016:
- de implementatiewet richtlijn collectief beheer;
- het Besluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer.

25-11-2016