Op 17 december kreeg Kees Holierhoek van stichting Lira een mooi afscheidsfeest aangeboden met theater, muziek, literatuur en poëzie in De Rode Hoed, ter gelegenheid van de overdracht van het voorzitterschap aan Felix Rottenberg. Welverdiend na dertig jaar voorzitter te zijn geweest, waarin hij Lira heeft opgebouwd van niets tot een belangrijke collectieve beheersorganisatie met substantiële vergoedingen voor schrijvers en vertalers. Uit handen van VOI©E-voorzitter Job Cohen ontving hij de Bronzen Krokus van het Lange Voorhout.

 


© Kaj ter Borgh Photography


Kees Holierhoek was dertig jaar de stabiele ambassadeur van het schrijversbelang in nationaal en internationaal verband. Bijna twintig jaar heeft hij zitting gehad in het bestuur van stichting Auteursrechtbelangen om samen met alle betrokken organisaties in de sector de gezamenlijke belangen te verdedigen. Hij was jarenlang bestuurslid van tal van gezamenlijke organisaties met uitgevers en producenten, zoals stichting Leenrecht, stichting Reprorecht en Cedar BV, vaak als voorzitter of vice-voorzitter.

Job Cohen memoreerde dat Kees altijd met zichtbaar genoegen smakelijk kon vertellen over procedures die hij had aangespannen tegen producenten of over de dagvaarding die hij met “zijn team van juristen en advocaten” aan het voorbereiden was tegen uitgevers.

Maar altijd met het doel om er uiteindelijk samen uit te komen en ieder zijn eigen deel van de vergoeding te doen toekomen, met als het even kan een wat groter deel voor de schrijvers. Maar hij verloor nooit het gezamenlijk belang uit het oog.

 

VOI©E heeft voor mensen die van grote betekenis zijn geweest voor het collectief belang een afscheidsgeschenk, de Bronzen Krokus van het Lange Voorhout van beeldend kunstenaar Loek Bos. Kees Holierhoek kreeg het beeldje uitgereikt voor zijn grote

verdienste voor het collectief belang van schrijvers en vertalers.

22-12-2016