Collectief beheer zet verbeteringen door, nieuwe uitdagingen in het vizier

Het College van Toezicht Auteursrechten heeft deze week het toezichtrapport over het verslagjaar 2015 uitgebracht. Het college constateert dat de 18 collectieve beheersorganisaties die onder het toezicht staan overwegend goede resultaten laten zien, en voorziet daarnaast een onverminderde druk op de cbo's om te blijven voldoen aan wijzigende omstandigheden, zowel ten aanzien van ontwikkelingen in de markt voor het gebruik van auteursrechtelijke content als veranderingen van (inter)nationale regelgeving.

Lees hier:
- Het Jaarrapport 2015
- Het persbericht van het CvTA
- De aanbiedingsbrief van het CvTA aan het ministerie van V&J

07-10-16