De media hebben de afgelopen week ruim aandacht geschonken aan recente successen van Stichting BREIN. BREIN trof schikkingen met een grootschalige illegale uploader en met de beheerders van een Facebookgroep waar illegale ebooks werden uitgewisseld. In beide gevallen was het plaatsen van een voorlichtend bericht onderdeel van de schikking. Verder moest een tussenpersoon van de rechter de persoonsgegevens van evident illegale aanbieders aan BREIN afstaan.

Facebookgroep voor illegale eBooks ontmanteld
Op last van BREIN is een Facebookgroep die werd gebruikt voor het uitwisselen van illegale ebooks, gesloten nadat daarin enige tijd een voorlichtend en waarschuwend bericht van BREIN heeft gestaan. Niet alleen de beheerders van de groep pleegden of faciliteerden immers inbreuk, ook groepsleden die illegale kopieën downloadden pleegden inbreuk. Met de beheerders is een schikking getroffen, bestaande uit een onthoudingsverklaring en een schikkingsbedrag van 7.500 euro.

Persoonsgegevens afstaan bij evidente illegaliteit
Deze week wees de voorzieningenrechter te Den Bosch de vordering toe van BREIN tegen een verkoper van usenet abonnementen om persoonsgegevens van illegale uploaders af te staan. Ook moet de verkoper zijn administratie zo inrichten dat hij aan toekomstige verzoeken om afgifte kan voldoen. Het niet op eerste gemotiveerd verzoek verstrekken in een duidelijk geval van illegaliteit is onrechtmatig, aldus de rechter.

Schikking met grootschalige illegale uploader
Vorige week verkreeg BREIN een ex parte beschikking van de rechtbank Noord-Nederland tegen een grootschalige uploader en tevens eigenaar van een (besloten) forum waarop dagelijks de nieuwste films, series, eBooks en games werden aangeboden. Met de uploader is een schikking overeengekomen ter hoogte van 7.500 euro. Onderdeel van de schikking is dat de uploader, die ook een website beheerde, op zijn website een bericht over de schikking plaatst waarin ook het te betalen geldbedrag wordt genoemd.

Wanneer BREIN de identiteit van illegale uploaders heeft vastgesteld dan wordt hun een schikking aangeboden. Die bestaat enerzijds uit een onthoudingsverklaring met boete ten aanzien van toekomstige inbreuken en anderzijds uit een tegemoetkoming voor schade en kosten ten aanzien van de reeds gepleegde inbreuken. Afhankelijk van het geval en de persoonlijke omstandigheden kunnen deze schikkingen oplopen tot tienduizenden euro's. Naast de uploaders zelf spreekt BREIN ook de bij handel betrokken tussenpersonen aan. Zij moeten maatregelen treffen om misbruik van hun diensten tegen te gaan.

16-12-2016