Aan de vooravond van de Week van de Mediawijsheid van 20 tot 27 november presenteerde projectleider Wouter Rutten aan minister Bussemaker de ondersteunende leermiddelen die zijn vervaardigd, waardoor komende week meer dan 100.000 leerlingen van primair onderwijs en eerste groepen voortgezet onderwijs op de een of andere positieve manier met het belang van auteursrecht worden geconfronteerd. Een overzicht van wat er is gemaakt vindt u in dit overzicht en kunt u gaan bekijken.

MediaMasters
In dit mediawijsheidspel is auteursrecht een van de thema’s. Er zijn vijf opdrachten gemaakt (zogenaamde ‘mediamissies’) met als thema’s:
legaal gebruik stimuleert creativiteit (verwijzend naar de trailer voor thecontentmap.nl).
• legaal betekent met toestemming van de makers (verwijzend naar thecontentmap.nl)
• auteursrecht heb je al op het moment dat je iets creatiefs maakt (verwijzend naar de hiervoor gemaakte animated infographic ‘het belang van auteursrecht in twee minuten’) op auteursrecht.nl)
• niet alles wat op internet staat is zomaar te gebruiken (verwijzend naar auteursrecht.nl)
• auteursrecht beschermt ook jouw portretrecht (verwijzend naar auteursrecht.nl)
• Zie
hier de trailer voor mediamasters.

Discussie
Op de poster gemaakt met discussiestellingen voor in de klas zijn twee auteursrecht-thema’s te vinden: Iedereen mag ongevraagd foto’s en filmpjes van mij op Instagram zetten / Ik vind dat ik alle muziek, films en plaatjes mag gebruiken die je online kunt vinden. Daarbij is achtergrondinformatie voor docenten beschikbaar op de website van de Week van de Mediawijsheid (dossier auteursrecht), ook met verwijzingen naar auteursrecht.nl en onderwijsenauteursrecht.nl.

Foto © Maurits van Hout

Lespakket ter ondersteuning van de discussiestelling (van de poster)
Teachers in Media BV (producent), KlasseTV (portal voor het basisonderwijs), LESTV (portal voor het VO) hebben een lespakket ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 10-14 jaar.
Doelstellingen zijn:
De leerlingen worden zich bewust van het bestaan en het belang van auteursrecht.
De leerlingen worden zich bewust van hun eigen keuzes die zij dagelijks maken met betrekking tot auteursrecht.
De leerlingen leren hoe ze verstandig om kunnen gaan met het verkrijgen en gebruiken van video’s, muziek en afbeeldingen met betrekking tot auteursrecht. Er is een videoclip met een lesbrief, een interactieve verwerkingsopdracht en informatiemateriaal voor de ouders.
Inhoudelijk wordt aangesloten bij de week van de mediawijsheid en aangehaakt bij de discussie/stelling van de poster: IK VIND DAT IK ALLE MUZIEK, FILMS EN PLAATJES MAG GEBRUIKEN DIE IK ONLINE KAN VINDEN.
Het lespakket bestaan uit een lesbrief voor PO en een lesbrief voor VO, een werkblad en een ouderbrief.
De video toont Tobias (19 jaar) die een vlog opneemt in zijn eigen studentenhuis in Utrecht. En wij zien hem zowel achter als voor de schermen. Tobias heeft een briljant idee om muziek te delen. Het lespakket Media en Auteursrecht is te vinden op
www.klassetv.nl.

Lespakketten Nieuwsbegrip.nl
CED-Groep heeft nieuwsbegriplessen ontwikkeld op vijf niveaus, voor de groepen 4 t/m 8 PO en de klassen 1 t/m 4 van het VO. Lessen begrijpend lezen over nieuws van de dag.
De lessen zijn afgestemd op de belevingswereld van de verschillende leeftijden binnen de doelgroep. De lessen worden geplaatst op nieuwsbegrip.nl en blijven daar minstens twee jaar beschikbaar. Via de website van Nieuwsbegrip en de sociale media waarop Nieuwsbegrip actief is zullen de klanten op de hoogte worden gebracht van de beschikbaarheid van het materiaal. Dat gebeurt in week 48 van 2015, bij de start van de Week van de Mediawijsheid.
Daarbij is tevens achtergrondinformatie beschikbaar voor docenten.
Bij het lezen van de tekst moeten de leerlingen informatie ordenen en beoordelen, er is een opdracht en een discussievraag naar aanleiding van stellingen op vijf verschillende niveaus. Er zijn twee actuele thema’s: het gebruik van popcorn time en plagiaat met popliedjes.
De lessen worden komende week beschikbaar gesteld door Nieuwsbegrip. Ze komen dan op de Nieuwspagina van de Nieuwsbegripsite te staan.

Vernieuwde site auteursrecht.nl en filmpje auteursrecht in twee minuten
Minister Bussemaker opende de nieuwe overzichtelijke website van auteursrecht.nl met de première van de animated infographic over het belang van auteursrecht in 2 minuten. De nieuwe website beoogt de maker en de gebruiker bij wijze van ‘copyrighthub’ nog beter wegwijs te maken in de wereld van auteursrecht en naburige rechten, met een auteursrechtwijzer als hulpfunctie en met prominente verwijzingen voor doelgroepen naar de daarvoor bestemde informatie en hulp: mijnlicentie.nl, onderwijs&auteursrecht.nl, meldpuntdigitalisering.nl en VOICE-info.nl.
U kunt de film en de vernieuwde site bekijken op
www.auteursrecht.nl.

20-11-2015