Op 19 november werd het eerste exemplaar van de nieuwe Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk van de hand van Michel Frequin door Job Cohen uitgereikt aan minister Bussemaker.

Foto © Maurits van Hout

De ontwikkelingen in de praktijk, de invloed van nationale en Europese jurisprudentie en het nieuwe auteurscontractenrecht maakten een volledig herziene Auteursrechtgids nodig. Deze gids is gemaakt voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht of naburige rechten: als maker (schrijver, tekenaar, fotograaf, ontwerper, componist, beeldend kunstenaar, programmeur, redacteur, enzovoort), als exploiterende uitgever of producent (of werknemer van een exploitant), als ondernemer die gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde werken (of vertegenwoordigers van ondernemers, zoals brancheorganisaties), als uitvoerend kunstenaar of omroep, maar ook als advocaat, ambtenaar of volksvertegenwoordiger. Deze gids is toegankelijk voor de juridische leek.

Het exploitatieproces wordt gevolgd
De Auteursrechtgids volgt het proces van het tot stand komen van het werk tot en met de exploitatie daarvan. Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet rekening mee worden gehouden als gebruik wordt gemaakt van werk van anderen. Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Welke aandachtspunten spelen bij alle exploitatieovereenkomsten een rol en waar moet ik aan denken voor het contract voor dit specifieke werk? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik mijn rechten handhaven? 

Auteursrechtgids.nl
De ontwikkelingen in de praktijk, de invloed van nationale en Europese jurisprudentie en het nieuwe auteurscontractenrecht kunnen de lezers volgen op de bij de gids behorende website
www.auteursrechtgids.nl, met tevens praktische overzichten, checklists en ‘bouwstenen voor het exploitatiecontract’: voorbeeldbepalingen uit de praktijk en praktische tips voor het opstellen van een overeenkomst, rekening houdend met de nieuwe regels voor het exploitatiecontract. Op de site kunnen de lezers zich aanmelden voor een attenderingsservice. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen die niet of anders beschreven zijn in de gids wordt dat op deze website vermeld en ontvangt u daarvan een melding per e-mail bericht.

Auteur Michel Frequin heeft meer dan dertig jaar ervaring als bedrijfsjurist, beleidsadviseur in de uitgeverijbranche, directeur van een collectieve beheersorganisatie en is momenteel directeur van de branchevereniging voor collectieve beheersorganisaties VOI©E en uit dien hoofde tevens werkzaam voor de Federatie Auteursrechtbelangen.
De Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk is een
uitgave van Sdu uitgevers en is ook als e-boek beschikbaar.

20-11-2015