De algemene ledenvergadering van VOI©E is op 9 december akkoord gegaan met het activiteitenplan en de begroting voor 2015. Het budget van VOI©E en van de Federatie Auteursrechtbelangen is ongewijzigd gebleven, respectievelijk 400.000 en 150.000 euro. In overleg met het College van Toezicht worden in de CBO-Keurmerkcriteria de bestaande klachten- en geschillenregelingen voor rechthebbenden en gebruikers vervolmaakt.

Zeer gering aantal klachten
Door goede procedures en kwaliteitsverbeteringen is het aantal klachten bij CBO’s inmiddels zeer gering, zo heeft ook het College van Toezicht geconstateerd. Bij de Geschillencommissie Auteursrechten is vanaf 2011 tot op heden slechts één geschil in behandeling genomen en dat was al weer twee jaar geleden (waarbij de CBO overigens in het gelijk werd gesteld). Omdat het College van Toezicht een toezichthouder is en geen klachtorgaan heeft het College aanbevolen dat voor alle soorten klachten heldere en uniforme procedures beschikbaar zijn. Daar is VOI©E de afgelopen twee jaar mee aan de slag gegaan.

Nieuwe geüniformeerde klachtenregelingen
Het resultaat is nu dat, naast de bestaande klachtenregeling voor gebruikers naar aanleiding van een in rekening gebrachte vergoeding, er ook een geüniformeerde klachtenprocedure is voor overige klachten.
Voor de bestaande klachten- en geschillenregelingen voor rechthebbenden, zowel voor commentaren naar aanleiding van de repartitie als voor overige klachten van rechthebbenden, worden uniforme regels en voorwaarden in de keurmerkcriteria opgenomen.
Tevens is een regeling voor belanghebbenden met klachten over verlening van een CBO-keurmerk vastgesteld; deze is ondergebracht bij het Nederlands Keurmerkinstituut.

12-12-14