Minister Bussemaker van OCW heeft 75.000 euro subsidie toegekend voor het communicatieplan voor thecontentmap.nl. De minister geeft in haar brief aan het van groot belang te vinden dat mensen (met name jongeren) zich bewust zijn van de makers achter creatieve producten en hun belang om betaald te worden voor hun werk. “Deze campagne draagt hier substantieel aan bij op een positieve en constructieve wijze”, aldus minister Bussemaker.

De bereidheid om deze subsidie te verlenen had de minister in januari van dit jaar kenbaar gemaakt toen zij thecontentmap.nl lanceerde tijdens Noorderslag. Thecontentmap.nl is een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen om consumenten een goed overzicht te geven van het vele legale digitale aanbod aan muziek, film, e-books en beeldmateriaal.
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van de Federatie Auteursrechtbelangen een communicatieplan opgesteld op grond waarvan deze subsidie nu formeel door de minister is toegekend.

Ambitie
Thecontentmap.nl voorziet in de ambitie van de Federatie om een gezamenlijke beweging op gang te brengen om consumenten nog meer makkelijk vindbare, betaalbare en kwalitatief goede content te bieden. Het communicatieplan geeft handen en voeten aan die ambitie. De Federatie wil uiteindelijk bereiken dat zoveel mogelijk consumenten enkel en alleen nog gebruik maken van content die met toestemming van makers en producenten wordt aangeboden. Een dergelijke gedragsverandering kan natuurlijk niet alleen met dit plan en voor dit budget worden gerealiseerd. Dit plan moet een aanzet en hulpmiddel daartoe vormen door bekendheid van het legale aanbod te vergroten en ook het bewustzijn dat de content niet zomaar kan ontstaan.

Promotie en betere ontsluiting
Enerzijds worden er promotionele activiteiten ontplooid rond thecontentmap.nl via websites en publieksevenementen die door de sector worden georganiseerd, in samenwerking met partijen als Buma Cultuur en de CPNB, maar ook met de bibliotheken en het onderwijs.
Andere activiteiten zijn gericht op het onderzoeken hoe het legale aanbod en de ontsluiting daarvan verder verbeterd kunnen worden. Hierbij worden zowel aanbieders als consumenten betrokken.

Brug naar bredere campagne met internetaanbieders
De Federatie wil met dit initiatief een brug slaan naar een bredere campagne, bij voorkeur in samenwerking met internetaanbieders, om consumenten bewust te maken van illegaal gebruik en het legaal gebruik te stimuleren. Dit sluit aan bij een voorstel van VVD-kamerlid Jeroen van Wijngaarden die staatssecretaris Teeven heeft gevraagd onderzoek te doen naar buitenlandse voorbeelden en een dialoog tussen rechthebbenden en internetaanbieders op gang te brengen. Een symposium, met de resultaten van de genoemde activiteiten, zal deze eerste fase van het communicatieplan afsluiten en – wat de Federatie betreft – de opmaat vormen voor zo’n bredere campagne.

12-12-14