In het jaarverslag 2012 van het College van Toezicht auteursrechten wordt van de volgende positieve ontwikkelingen verslag gedaan:
- De gewenste hervorming van de gezamenlijke bestuursstructuur van Buma/Stemra ter bewerkstelliging van meer transparantie voor en inspraak van de leden is in 2012 gerealiseerd.
- Sena heeft een nieuwe governance structuur met professioneel bestuur, een raad van toezicht met onafhankelijke voorzitter en financieel deskundige, een raad van aangeslotenen.
- Stichting Leenrecht heeft middels stichting Pictoright voor het eerst de leenrechtvergoeding kunstuitleen kunnen uitkeren.
- Stichting Reprorecht onderzoekt een licentieregeling die tegemoet komt aan het vernieuwde kopieergedrag bij bedrijven.
- In 2012 heeft het College tien klachten ontvangen, waarvan er drie zijn toegewezen. Ook op basis van 2012 vormt het aantal klachten geen aanleiding voor het College te oordelen dat er structurele problemen zouden bestaan bij de klachtenafhandeling door de CBO’s. Integendeel, geconcludeerd wordt dat in de meeste gevallen een toelichting per telefoon of mail of doorgeleiding naar de juiste persoon voldoende was om de zaak opgelost te zien.

29-08-14