De bruto toegevoegde waarde van de auteursrechtrelevante sectoren aan de Nederlandse economie bedraagt  in 2011 € 35,9 miljard, ofwel 6,0% van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP). Dat blijkt uit het eindrapport van het nieuwe SEO-onderzoek naar de economische betekenis van het auteursrecht, dat deze week door het ministerie van Economische Zaken, dat opdracht tot het onderzoek had gegeven, is gepubliceerd.

Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van de vorige meting in 2005; toen was de bijdrage aan het BBP 5,9%. Voor het onderzoek is de methodiek van de WIPO-Guide gebruikt. De gemiddelde bijdrage in andere landen waar een vergelijkbaar onderzoek is uitgevoerd volgens dezelfde methodiek is 5,2% van het BBP.

7,4% van de totale werkgelegenheid
Verder rapporteert SEO dat de auteursrechtrelevante sectoren Nederland een werkgelegenheid opleveren van circa 529.000 voltijdbanen (fte’s), dit is gelijk aan 7,4% van de totale werkgelegenheid. In de eerdere meting van 2005 was dat aandeel nog 8,8%. In aantal banen gaat het om een daling van 38.000 fte’s; deze komt grotendeels op het conto van een neergang in de zogeheten Afhankelijke Sectoren, met name de productie van ICT-hardware. Het gemiddelde aandeel in de nationale werkgelegenheid in andere landenstudies is 5,4%.

De bijdrage van de auteursrechtrelevante sectoren aan de Nederlandse economie, gemeten in toegevoegde waarde (6,0%) en werkgelegenheid (7,4%), is vergelijkbaar met de resultaten van andere lidstaten van de OESO waar een dergelijk onderzoek is verricht, zijnde gemiddeld respectievelijk 6,8% en 7,3%.

De keuze welke sectoren meetellen als de auteursrechtrelevante economie is volledig gebaseerd op de WIPO-Guide. De WIPO benoemt vier categorieën van auteursrechtrelevante sectoren: Kernsectoren, Afhankelijke Sectoren, Deelsectoren en Niet-toegewijde Sectoren.

Kernsectoren
De Kernsectoren beslaan 77% van de toegevoegde waarde van de Nederlandse auteursrechtrelevante sectoren in 2011. De grootse sectoren in deze categorie zijn Software en Databases (2,3% van het BBP), Pers en Literatuur (1,0% van het BBP) en Reclame (0,5% van het BBP). Radio & Televisie, Beeldende Kunst & Grafisch Ontwerp, Film & Video, Muziek, Theater & Opera, en Fotografie vertegenwoordigden tezamen 0,9% van het BBP. Het aantal banen in de Kernsectoren is geschat op 5,2% van alle banen, of 5,8% van alle voltijdbanen. Zelfstandigen zonder personeel zijn meegeteld in deze berekeningen.

Handelsbalansoverschot
De economische bijdrage van auteursrechtrelevante sectoren is daarnaast gemeten als het handelsbalanssaldo van export en import. De auteursrechtrelevante sectoren hadden een handelsbalansoverschot van € 1,2 miljard in 2011, gelijk aan 2,7% van het nationale handelsbalansoverschot. Dit cijfer bevat alleen fysieke producten die de Nederlandse grens passeren – import en export van diensten en niet-fysieke goederen (bijvoorbeeld digitaal gedistribueerde muziek) zijn hierin niet meegenomen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

27-06-14