Bevriezing Thuiskopiestelsel dwingt Thuiskopie tot tijdelijke opschorting uitkeringen

Op Webwereld verscheen vandaag een artikel met de titel “Stichting de Thuiskopie houdt miljoenen achter”. Deze suggestieve titel vraagt om een nadere toelichting. De aanhoudende bevriezing van het thuiskopiestelsel en de dalende incasso ten gevolge van het regeringsbeleid dwingen Stichting de Thuiskopie tot maatregelen, waaronder een tijdelijke opschorting van de uitkeringen. Dit besluit heeft de instemming van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA).

Stichting de Thuiskopie zet de feiten op een rijtje:
- Ten gevolge van de “bevriezing” van het Thuiskopiestelsel door de Minister van Justitie in 2007 loopt de incasso van Stichting de Thuiskopie in een snel tempo terug. Bedroeg de incasso in 2005 nog ruim € 26 miljoen, in 2011 is dit teruggelopen tot € 8,3 miljoen. Consumenten kopiëren immers steeds meer op voorwerpen zoals mp3 spelers, smart-phones en harddiskrecorders, waarvoor ten gevolge van de bevriezing geen heffing vastgesteld kan worden, terwijl de verkoop van cd’s en dvd’s, waarop wel een heffing van kracht is, sterk terugloopt.
- Tegelijkertijd is een aantal handelaren in blanco dragers van mening dat uit een recente uitspraak van het Europese Gerechtshof zou blijken dat geen heffing mag worden berekend op dragers die bestemd zijn voor professioneel gebruik. Uit deze uitspraak volgt dat er een verband moet zijn tussen het toepassen van de heffing en het vermoedelijke (privé)gebruik van de dragers. Stichting de Thuiskopie is van mening dat dit verband in het Nederlandse stelsel voldoende aanwezig is voor wat betreft mogelijk professioneel gebruik van dragers, aangezien bij de vaststelling van de heffingen altijd al volledig rekening is gehouden met deze mogelijkheid. Voor dit systeem is overigens op uitdrukkelijk verzoek van de betalingsplichtige industrie gekozen.
- Hoewel Stichting de Thuiskopie ervan overtuigd is dat zij sterke argumenten heeft waarom terugbetaling aan de handelaren in blanco dragers niet aan de orde kan zijn, heeft zij het uit het oogpunt van bestuurlijke zorgvuldigheid noodzakelijk geacht om een zekere reservering op te bouwen voor het geval de rechter onverhoopt anders zou beslissen.
- Gezien de teruglopende inkomsten is Stichting de Thuiskopie, zeer tegen haar zin, gedwongen om voor een beperkte periode de uitkering aan rechthebbenden op te schorten teneinde de benodigde reservering te realiseren. Zodra dit niveau bereikt is, zullen de uitkeringen hervat worden.
- Stichting de Thuiskopie staat onder voortdurend toezicht van het door de Minister van Justitie aangewezen College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het CvTA heeft kennis genomen van het besluit tot reservering van gelden door Stichting de Thuiskopie en heeft inmiddels aangegeven dat zij daarvoor in de huidige situatie volledig begrip kan opbrengen.

Bron: Stichting Thuiskopie, 01-02-12

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.