Tim Kuik: Advocaten XS4ALL pleiten nog even na in het FD

Reactie van Tim Kuik, directeur van BREIN, op een opiniestuk van de advocaten van XS4ALL in het FD:

Thijm en Antic, de advocaten van XS4ALL die de blokkeringszaak van BREIN tegen hun cliŽnte hebben verloren, kregen gisteren de gelegenheid om in het FD nog even na te pleiten. Hun betoog is dat het SOPA wetsvoorstel in de VS dat het mogelijk zou maken om buitenlandse websites te blokkeren onder de druk van de publieke opinie tijdelijk is ingetrokken, maar dat ACTA door de EU is ondertekend en dus vanwege onduidelijkheid in Europa en Nederland blokkering wel mogelijk is terwijl daarmee ook legale content als bijvangst wordt geblokkeerd. Daarom ging XS4ALL gisteren op zwart. Zo zeggen Thijm en Antic het, maar het klopt niet.

Misleidend
Het klinkt allemaal verontrustend maar het is allemaal even misleidend als de bewering dat XS4ALL gisteren op zwart ging. Dat was niet zo. De website was gewoon bereikbaar maar er was een pop-up te zien met foto van de directeur in een zwarte trui waarbij je een link kon aanklikken om zijn, ook weer misleidende, betoog te lezen dat het een schande is en in strijd met de vrijheid van informatie dat de toegang tot een illegale website geblokkeerd moet worden en BREIN de domeinnamen en IP-adressen daarvoor mag aanleveren. Het vonnis geeft BREIN inderdaad de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de juiste, en dat is belangrijk, de juiste domeinnamen en IP-adressen aan te leveren. Het gaat om namen en adressen via welke The Pirate Bay opereert. Hoewel in die namen en adressen de afgelopen jaren weinig tot geen verandering is opgetreden, kan dat wel gebeuren en daar moet dan snel op gereageerd kunnen worden. De ISP's krijgen daar 10 werkdagen de tijd voor nadat zij door BREIN geÔnformeerd zijn. XS4ALL zegt abusievelijk dat het binnen 24 uur moet, en dat zou gezien de eenvoud waarmee zij de aanpassing kan doorvoeren een betere termijn zijn. Er vinden na het vonnis inderdaad wijzigingen plaats in de namen en IP-adressen en BREIN zal die ook melden. BREIN heeft dat meteen al gedaan voor vier namen die direct al niet meer voor The Pirate Bay werden gebruikt. Dat is niet schandelijk maar passend en verantwoordelijk van BREIN. Het is overigens wel schandelijk dat XS4ALL tegen beter weten in beweert dat er namen en adressen in het vonnis staan die niet voor The Pirate Bay worden gebruikt. Dat is pertinent onjuist. In de rechtszaak is aangetoond dat het allemaal namen en adressen zijn via welke The Pirate Bay opereert. Dat nota bene de directeur van XS4ALL nu voorwendt dat hij het niet begrijpt is triest en inderdaad een zwarte dag voor XS4ALL. Maar hij heeft een excuus: zijn advocaten begrijpen het ook niet.

Pirate Bay vonnis logische en proportionele stap
Het vonnis dat de access providers gebiedt de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren is een afgewogen, logische en proportionele stap. Het gaat om een veroordeelde illegale winkel die stelselmatig toegang verleent tot ongeautoriseerde kopieŽn. Onder andere BREIN heeft een vonnis gekregen tegen de beheerders van The Pirate Bay, de hosting providers zijn aangesproken, maar uiteindelijk heeft The Pirate Bay onderdak gevonden bij een malafide hosting provider in het buitenland. Als laatste redmiddel heeft BREIN daarom gevorderd dat Nederlandse access providers de toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren. Dat is conform de wet toegewezen. Net zoals dat al eerder in andere Europese landen is gebeurd. Alle argumenten over vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten zijn daarbij in de beoordeling en het vonnis zorgvuldig afgewogen en de blokkering is toegewezen.

Geen nobele strijd voor vrij internet maar pure diefstal
Dat heeft niets te maken met SOPA waarin onder meer blokkering een rol speelt. Het gaat dan om de voorwaarden waaronder die blokkering gevergd kan worden. Een aantal partijen, waaronder vooral Google, vinden die voorwaarden te ruim. Ook daar verspreiden tegenstanders overigens foutieve en misleidende informatie omdat zij klaarblijkelijk vinden dat het doel de middelen heiligt. In Nederland ligt er in elk geval een rechterlijk vonnis aan de basis. Op basis van dat vonnis moet nu de toegang tot een veroordeelde illegale site geblokkeerd worden. Dat die site zich niet kan verschuilen achter een klein deel legaal aanbod is ook beslist. Voor wie het hebben wil is dat legaal aanbod ook elders te krijgen, evenals het illegaal aanbod elders legaal is te krijgen maar dan tegen betaling. Er is dus geen sprake van censuur, niet alleen juridisch niet maar ook in de praktijk niet. Het gaat om een illegale winkel waar de toegang toe geblokkeerd wordt. Een winkel die stelselmatig illegaal in complete kopieŽn handelt en het vele geld dat zij daarmee binnenkrijgt allemaal in eigen zak steekt zonder dat de makers daar een cent van terugzien. Dat is geen nobele strijd voor een vrij internet maar pure diefstal. Die winkel moet daarmee stoppen of gesloten worden, ook als die tegen de wet en rechterlijke vonnissen in doorgaat vanuit een schuilplaats in het buitenland.

Acta geen gevolgen voor Nederland
Met ACTA heeft het helemaal niets te maken. ACTA heeft geen gevolgen voor Nederland omdat aan de voorwaarden van dit verdrag in Nederland en de EU al voldaan wordt. ACTA is een verdrag dat moet helpen de positie van de Europese industrie en Intellectueel Eigendom (IE) buiten de EU te versterken tegen inbreuken op commerciŽle schaal. Voor de bescherming van IE-rechten binnen de EU en zeker Nederland voegt het niets toe. Het verdrag zelf introduceert overigens ook geen wetgeving. Eventueel nieuwe wetgeving elders in de wereld zal aldaar aan het democratisch proces moeten voldoen.

Tim Kuik

03-02-12

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.