Brief Teeven naar aanleiding van het algemeen overleg

Op 20 januari stuurde staatssecretaris Teeven nog een brief aan de Kamer naar aanleiding van het algemeen overleg over het auteursrecht dat plaatsvond op
7 december 2011. Teeven gaat daarin in op de risicos van monopolieposities van cbos; de toepassing van het zogenaamde "radiomodel" op internet; het door het College van Toezicht aanstellen van bestuurders bij cbos; de ervaringen met handhaving in Zweden; de verdeling van thuiskopievergoedingen en de bezoldiging van bestuurders en directeuren van collectieve beheersorganisaties.

Met betrekking tot de mogelijkheden voor het toelaten van meer cbos merkt Teeven op dat we in Nederland zoveel mogelijk moeten streven naar 1-loket, waar gebruikers hun gebruik van beschermde werken zoveel mogelijk en uniform kunnen regelen. Hij toont zich tevreden over wat op dit punt de laatste jaren is bereikt. "Buma, Sena, Videma en de Stichting Reprorecht hebben daarvoor, mede op verzoek van VNO-NCW en MKB-Nederland, al vergaande initiatieven ontplooid (vgl. mijnlicentie.nl)."

Over het door D66 bepleite "radio-model" zegt Teeven dat het voor de "clearance" van rechten voordelen heeft als de individuele rechtenuitoefening voor muziekwerken op internet op termijn kan worden vervangen door een verplichte collectieve rechtenuitoefening. "De collectieve rechtenuitoefening door Sena, zoals die thans voor uitzendingen en offline-openbaarmakingen geldt, lijkt tot tevredenheid van de rechthebbenden te functioneren. Voordat er in Europa op wordt ingezet om die praktijk door te trekken naar het ter beschikking stellen van muziekwerken in een online-omgeving, wil ik eerst weten hoe de verschillende betrokken partijen hierover denken. Het door de Europese Commissie voor dit voorjaar aangekondigde Richtlijnvoorstel over collectief beheer lijkt me hiervoor een zeer passende gelegenheid", aldus de staatssecretaris.

Naar aanleiding van de vragen over het bestuur van een cbo wijst Teeven er op dat in het wetsvoorstel toezicht is aangegeven dat bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gegeven over de inrichting en het bestuur van een collectieve beheersorganisatie. Helaas wordt daarbij geen melding gemaakt van de richtlijnen integer bestuur die VOICE op 1 juli 2011 heeft aangenomen, waarbij het CvTA als toezichthouder is aangesteld en waaraan alle cbos deelnemen.

Inzake de verdeling van thuiskopiegelden antwoordt Teeven dat het College van Toezicht in 2010 een standaardrapportage heeft ontwikkeld die straks gaat gelden voor alle collectieve beheersorganisaties en alle verdeelorganisaties. Hij vermeldt er helaas niet bij dat hierover inmiddels scherpe keurmerkcriteria gelden die jaarlijks geaudit worden en dat deze standaardrapportage is opgesteld in samenspraak met VOI©E, onderdeel van de keurmerkcriteria zijn en dat het CvTA deze rapportage dan ook al van alle cbo's met ingang van 2011 vier keer per jaar ontvangt.

Lees hier de gehele brief.

27-01-12

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.