Alle leden van VOIE hebben CBO-Keurmerk

Ook de laatste vijf cbos waarbij de onafhankelijke auditor eerder dit jaar nog geen controle had uitgevoerd, hebben inmiddels van het Keurmerkinstituut een positief certificatieadvies gekregen. VOI©E is er trots op dat alle leden hebben waargemaakt dat zij voor het einde van het jaar aan alle gestelde kwaliteits- en transparantie-eisen voldoen.

Een felicitatie waard
Met de verlening van het CBO-Keurmerk aan Sekam, Sekam Video, Stichting Platform Multimediaproducenten, STAP en Stichting Verdeling Videoproducenten zijn alle 17 in Nederland actieve cbos, lid van VOI©E, gecertificeerd. VOI©E heeft in overleg met vertegenwoordigers van VNO-NCW en MKB-Nederland de Gedragscode uit 2008 omgezet in objectief toetsbare criteria die in 2011 in werking zijn getreden. Het streven van VOI©E was dat nog voor het einde van 2011 alle leden het keurmerk zouden verkrijgen. Dat is gelukt, een felicitatie aan alle cbos waard.

Onafhankelijk
In de media en zelfs in de Kamer is gesuggereerd dat de verlening van het keurmerk niet onafhankelijk en correct zou gebeuren, daarbij verwijzend naar het feit dat ook Buma en Stemra het CBO-Keurmerk hebben verkregen. Die suggestie is onterecht en onverdiend.
Auditors van het Keurmerkinstituut voeren de controle onafhankelijk uit en geven een bindend advies aan VOI©E. VOI©E heeft hierin geen eigen beslissingsbevoegdheid.
Het feit dat een bestuurder van een cbo de suggestie van belangenverstrengeling heeft gewekt, een feit waarvan de voorzitter van VOI©E ten scherpste afstand heeft genomen als dit zich mocht voordoen bij een van de cbos, zegt uiteraard helemaal niets over de deugdelijkheid van de criteria. Integendeel, de recent vastgestelde richtlijnen integer bestuur, onderdeel van de keurmerkcriteria met als toezichthouder het College van Toezicht, vormen juist een waarborg tegen (de schijn van) belangenverstrengeling. Of daadwerkelijk sprake is geweest van belangenverstrengeling wordt onderzocht en het is goed gebruik om eerst de resultaten van het onderzoek af te wachten, alvorens te oordelen.

16-12-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.