Vaste commissie EL&I houdt vast aan openbaarheid onderhandelingsdocumenten ACTA

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft minister Verhagen geīnformeerd dat zij zich niet kan vinden in zijn standpunt de onderhandelingsdocumenten met betrekking tot ACTA niet te openbaren.

De commissie verzoekt de minister zijn beslissing dan ook te heroverwegen en zijn reactie hierop uiterlijk vrijdag 9 december om 12 uur aan de Kamer te sturen met het oog op agendering voor het algemeen overleg WTO/Handelsraad op dinsdag 13 december 2011. Overleg met de minister over zijn inzet met betrekking tot ACTA (dit onderwerp wordt hoogstwaarschijnlijk geagendeerd voor de Europese Handelsraad van 14 december a.s.) kan uitsluitend plaatsvinden indien de onderhandelingsdocumenten openbaar worden gemaakt. Zonder openbaarheid van deze documenten vindt geen overleg op dit punt plaats en is de minister niet gemandateerd door de Kamer om tijdens de Raad de Nederlandse inzet over ACTA te bespreken.

07-12-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.