Klachten en geschillen


Klachten van rechthebbenden
Rechthebbenden kunnen een klacht of geschil aanhangig maken via de geschillenregeling van de desbetreffende organisaties. Alle VOI©E-leden met aangesloten rechthebbenden hebben een onafhankelijke geschillencommissie rechthebbenden. Procedure en voorwaarden zijn geregeld in het CBO-Keurmerk.


Klachten van gebruikers/betalingsplichtigen
Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met de organisatie waarop uw klacht betrekking heeft. De navolgende links verwijzen u direct naar de klachtenprocedures van de organisaties. Deze zijn gebaseerd op de klachten- en geschillenregeling voor gebruikers zoals vastgelegd in het
CBO-Keurmerk.

Buma/Stemra  Leenrecht
Sena Pictoright
Reprorecht PRO
Videma De Thuiskopie


Geschil over in rekening gebrachte vergoeding
Indien na of tijdens de klachtenafhandeling door de desbetreffende organisatie een geschil ontstaat over de toepassing van een op of na 1 oktober 2011 in rekening gebrachte vergoeding kunt u dit geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten. Sinds1 juli 2013 kunt u bij de Geschillencommissie ook geschillen over de billijkheid van de hoogte van een op of na 1 juli 2013 in rekening gebrachte vergoeding aanbrengen.

Overige klachten en vragen
Als u van mening bent dat uw klacht niet (correct) door de organisatie is behandeld of als u vragen hebt over de afhandeling van klachten en geschillen in het algemeen kunt u dat aan ons kenbaar maken via het klachtenmeldformulier.

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.