Rechthebbenden positief over richtlijnvoorstel verweesde werken

Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E hebben gezamenlijk gereageerd op het richtlijnvoorstel verweesde werken vanuit het perspectief van de door deze organisaties vertegenwoordigde rechthebbenden. Zij achten het voorstel nuttig en werkbaar, mits ruim baan wordt gegeven aan collectieve regelingen en zelfregulering.

Zelfbeschikkingsrecht rechthebbenden groot goed
Het is een groot goed dat de rechthebbenden zelf mogen beslissen of en onder welke voorwaarden hun werken (opnieuw) openbaar worden gemaakt.
Voor online openbaarmaking moet een nieuwe belangenafweging worden gemaakt, waarbij de belangen van de rechthebbenden zwaarder wegen, dan wanneer het werk alleen on site bij de culturele instelling beschikbaar is, namelijk in die gevallen waarbij de rechthebbenden dat brede publiek zelf willen en kunnen bedienen.
Stelregel zou ook moeten zijn dat de overheid niet investeert in informatievoorziening of ingrijpt in rechtsverhoudingen waarin de particuliere sector al voorziet.

Praktische collectieve oplossingen in Nederland
De regelingen die de collectieve beheersorganisaties (CBOs) aanbieden maken een intensieve zoektocht naar alle rechthebbenden overbodig. Door de collectieve regelingen gekoppeld aan de verdelingssystematieken van de CBOs wordt ervoor gezorgd dat op een relatief eenvoudige wijze de rechthebbenden hun redelijke vergoeding ontvangen, zonder dat voor ieder afzonderlijk werk een uitgebreide zoektocht nodig is.
In de Nederlandse praktijk zijn daarvoor reeds praktische collectieve oplossingen gevonden, waarbij CBOs een nuttige rol spelen. Een goed voorbeeld is de collectieve regeling die de KB vorig jaar afsloot met Lira en Pictoright voor het online toegang bieden tot werken van freelancers in kranten.
De overheid zou een gedeelte van de budgetten voor digitalisering moeten gebruiken om de activiteiten die de CBOs verrichten ten behoeve van de erfgoedinstellingen te stimuleren.

Voldoende flexibiliteit
Wanneer een instelling er voor kiest om zelf de rechten te regelen is het redelijk een redelijke grens te stellen aan de inspanningsverplichting om die rechthebbenden op te sporen (diligent search) als het algemeen belang erbij gediend is dat het desbetreffende werk openbaar wordt gemaakt, ook al is de rechthebbende (nog) niet gevonden en is er dus (nog) geen toestemming voor die openbaarmaking is verkregen.
In het kader van Europese projecten ter ontsluiting van het Europees cultureel erfgoed is het ook zinvol om via een Europese richtlijn een systeem van wederzijdse erkenning van de status van een verweesd werk door de lidstaten te bewerkstelligen.
Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E hebben dan ook, net als het kabinet, het richtlijnvoorstel positief ontvangen. Naar de overtuiging van rechthebbenden biedt de door de Commissie gekozen uitwerking voldoende flexibiliteit om deze werkbaar te maken. Op basis van onze ervaringen in de praktijk hebben de rechthebbenden enkele suggesties en aandachtspunten bij het richtlijnvoorstel, dat ook nog niet op alle punten voldoende duidelijk is.

Lees de volledige reactie hier.
De 22 reacties op de internetconsultatie zijn op de desbetreffende consultatiesite in te zien.

09-09-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.