Europese Commissie presenteert strategische visie voor een Europese markt voor intellectuele eigendomsrechten

De Europese Commissie heeft op 24 mei jl. een voorstel gelanceerd voor het harmoniseren, moderniseren en vereenvoudigen van het IE-recht in Europa ten behoeve van de interne markt. De algemene strategische visie behelst onder meer uniforme octrooi- en merkenrechtelijke bescherming, een Europees stelsel voor auteursrechtenbeheer en een Europese regeling voor het gebruik van verweesde werken.

Lees hier de 'communication'.

De Commissie legt de nadruk op een efficiëntere handhaving waarbij ook isp's dienen te worden betrokken. Bij de presentatie noemde commissaris Barnier Nederland en met name Stichting BREIN als lichtend voorbeeld (zie Wall Street Journal, 25-05-11).

Een voorstel voor een Europees raamwerk voor digitaal auteursrechtenbeheer wordt verwacht in de tweede helft van 2011, alsmede een Groenboek over digitale distributie van audiovisuele werken. In 2012 en verder zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een Europese Copyright Code.

Zie ook “EU neemt Nederland als voorbeeld bij piraterijbestrijding” (Tweakers)

27-05-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.