Verslag van mondeling overleg auteursrecht met Eerste Kamer

De commissie voor Justitie en de commissie voor Economische Zaken van de Eerste Kamer hebben op 19 april 2011 mondeling overleg gevoerd met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het auteursrechtbeleid. 

Lees hier het geredigeerd woordelijk verslag.

Enkele opvallende uitspraken van de staatssecretaris:

“Uit … onderzoek blijkt dat de meeste kopieën op dit moment timeshift kopieën of platformshift kopieën zijn. Die hoeven niet nog eens gecompenseerd te worden met een vergoeding. Dat zou dan dubbelop worden.”

“In ieder geval maakt een aantal bepalingen onderdeel uit van het wetsvoorstel (auteurscontractenrecht), zoals een regeling om te komen tot collectieve vergoedingen, een bestsellersbepaling, een non-usersregel en een regeling inzake evident onredelijke bezwarende bepalingen. Die komen er sowieso in. Daarnaast zal een geschillencommissie onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel en zal de regeling inzake filmwerken worden herzien. Gelet op de kritiek in de internetconsultatie en het alternatief dat is geadviseerd door de Commissie Auteursrechten zal de niet-overdraagbaarheid geen onderdeel meer uitmaken van het wetsvoorstel.”

“Het gaat om een blokkering van IP-adressen en domeinnamen door de acces provider. Ik wil ook geen toezichtverplichting van ISP's. Zij krijgen slechts een uitvoerende rol. De overheid kan dus niets controleren en blokkeert zelf niets. Als wij legale businessmodellen op de auteursmarkt willen bevorderen, dan kunnen wij wel in gesprek gaan met de maatschappijen die zoekmachines exploiteren.” 

17-05-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.