Stereotypen en feiten

Opinie Michel Frequin in reactie op opinie Dirk Visser

Dirk Visser heeft op WebWereld als professor aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, zijn altijd heldere en gewaardeerde opinie gegeven over de speerpuntenbrief van staatssecretaris Teeven.
Over de speerpuntenbrief hebben bijna alle betrokken organisaties al hun opinie gegeven, zie ook de selectie in de vorige en deze VOI©E-mail, daar heeft VOI©E nu niets aan toe te voegen. Maar in de opinie van Dirk Visser staat een aantal suggestieve opmerkingen over collectieve beheersorganisaties dat niet onweersproken mag blijven.

Stereotypen versus feiten
Visser heeft het niet zo op met collectieve beheersorganisaties en maakt dankbaar gebruik van stereotypen als “belangenverstrengeling, zelfverrijking, vriendjespolitiek en geld dat aan de strijkstokken blijft hangen”. Dat is net zo makkelijk gesuggereerd als het moeilijk is om van dat imago af te komen. VOI©E kan alleen maar wijzen op de feiten en de reeds bestaande transparantie (zie bij voorbeeld de factsheets op onze website met de links naar alle relevante openbare informatie van de organisaties) en het dit jaar in het leven geroepen, door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecontroleerde, CBO-Keurmerk.

Eén loket voor de markt en digitaliseringsprojecten
Visser heeft dan weer wel oog voor het feit dat Buma, Sena, Videma en Reprorecht al een heel eind op streek zijn om de markt één loket aan te bieden, maar suggereert vervolgens dat digitaliseringsprojecten voor ontsluiting via internet “worden gefrustreerd” door collectieve organisaties, die “prohibitief hoge bedragen vragen waardoor de projecten geen doorgang kunnen vinden”. Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E hebben een samenwerkingsproject met het bibliotheken- en archievenplatform FOBID om Nederlandse instellingen te helpen hun digitaliseringsprojecten simpel tegen een billijke vergoeding te regelen en de Koninklijke Bibliotheek heeft voor een habbekrats met Lira en Pictoright hun online krantenbank met de Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 kunnen regelen.

Motieven voor afschaffen reproductievergoedingen
Visser is vooral erg tevreden met het voornemen van het kabinet om de thuiskopieheffing af te schaffen en dat zou naar zijn mening ook met reprorecht moeten gebeuren. De protesten uit kringen van rechthebbenden die vanwege verouderde techniekafhankelijke regelgeving steeds minder vergoedingen ontvangen voor het onbetaald kopiëren van hun werk doet Visser af als eigen belang van de collectieve beheersorganisaties “omdat hun omzet, hun werkgelegenheid en hun voortbestaan in gevaar komen”. Afschaffen zou volgens Visser op het functioneren van de markt voor creatieve producten en op de incentives om te blijven creëren geen enkel effect hebben. Dirk Visser weet best dat het markevenwicht wordt verstoord als voor kopiëren geen vergoeding meer wordt betaald en dat Nederland daarmee ook Europees uit de pas zou lopen.

Ten slotte: onderdeel van het CBO-keurmerk is dat de CBO’s transparant zullen zijn over de nevenfuncties die hun bestuursleden hebben. Meer transparantie is een goede algemene trend in Nederland. Wat dat betreft is het een goed idee als hoogleraren die een opinie publiceren daarbij voortaan ook vermelden voor welke voor deze opinie relevante cliënten zij als advocaat werkzaam zijn.

Michel Frequin, directeur VOI©E

15-04-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.