CBO-Keurmerk haalt wetsvoorstel in

Uiteindelijk is het CBO-Keurmerk er eerder dan de aanpassing van het wetsvoorstel toezicht. Dit wetsvoorstel is reeds in 2008 aanhangig gemaakt, maar wacht nog steeds op plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Ondertussen heeft de sector via zelfregulering de meeste normen al ingevuld.

De wettelijke norm dat de repartitie van gelden in maximaal drie jaren plaatsvindt is reeds tot keurmerkcriterium verheven: het saldo wordt toegevoegd aan de uitkeringen in het vierde jaar, met eventueel onderbouwde voorzieningen voor mogelijke claims.
Er zijn voorwaarden gesteld aan de democratische besluitvorming met betrekking tot eventuele beleggingen en reserveringen voor sociaal-culturele doelen. Er zijn eisen gesteld aan transparantie in jaarverslag en op de website met betrekking tot informatie voor rechthebbenden en gebruikers. Besturen moeten jaarlijks inzage geven in hun normering en beleid aangaande kosten en moeten verantwoording afleggen over eventuele overschrijdingen van die norm. Er zijn termijnen gesteld voor de afhandeling van klachten, zodat iedere klacht in beginsel binnen een maand, maar uiterlijk binnen twee maanden wordt afgehandeld: gebeurt dat niet of is de klager niet tevreden, dan staat desgewenst de weg open naar de onafhankelijke geschillencommissie. Deze geschillencommissie zou bij wet worden ingesteld en het ligt voor de hand daarbij aan te sluiten. Mocht dat te lang gaan duren, overweegt VOI©E de tijdelijke instelling van een ad hoc onafhankelijke geschillencommissie.
Alle CBOs niet alleen de vijf CBOs die onder toezicht staan gaan reeds vanaf half april het College van Toezicht periodiek rapporteren wat het College graag van de CBOs wil weten aan de hand van een in overleg met het College opgestelde standaardrapportage.

Naar de mening van VOI©E komt het CBO-Keurmerk niet in plaats van het wetsvoorstel, maar kunnen wetgeving en zelfregulering elkaar aanvullen. In het uit 2008 daterende wetsvoorstel zouden daartoe nog wel enkele aanpassingen moeten worden gemaakt om onnodige dubbele normering en kosten te voorkomen.

29-03-11

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.