Besturen nauwer betrokken bij VOIŠE

Bij de oprichting van VOI©E in april 2008 is om praktische redenen ervoor gekozen om het bestuur van VOI©E te laten bestaan uit diegenen die de dagelijkse leiding over de cbo’s hebben en het beleid uitvoeren, de directies dus. Sindsdien hebben de ontwikkelingen binnen VOI©E geleid tot afspraken en aanpassingen die soms ingrijpende gevolgen hebben voor het beleid van de afzonderlijke leden. Terecht hebben de besturen van de leden er dan ook op aangedrongen dat zij nauwer betrokken worden bij de besluitvorming.

In de algemene ledenvergadering van VOI©E d.d. 1 december jongstleden is besloten dat de voorzitters hun organisatie voortaan vertegenwoordigen in de algemene ledenvergadering. De directies blijven de leden vertegenwoordigen in het Algemeen Bestuur.

06-12-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.