Overheid aan zet in downloadkwestie

Twee beslissingen van het Hof in Den Haag vorige week inzake downloaden uit illegale bron hebben het nodige stof doen opwaaien.

In de zaak van ACI c.s. tegen Thuiskopie/SONT besliste de rechter dat downloaden uit illegale bron naar Nederlands recht is toegestaan, en dat daarmee bij de vaststelling van de hoogte van de Thuiskopievergoeding rekening moet worden gehouden. In de zaak FTD versus Eyeworks besliste de rechter dat FTD in haar faciliterende rol bij het openbaar maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal zelf niet openbaar maakt en dus geen auteursrechtinbreuk pleegt, maar wel onrechtmatig handelt jegens Eyeworks omdat zij illegaal uploaden van de film 'Komt een vrouw bij de dokter' stimuleert.

Deur open voor andere claims
Wat het effect van deze uitspraken zal zijn op toekomstige zaken is nog niet duidelijk. Op 29 december dient een bodemprocedure van Stichting Brein tegen FTD, waarin BREIN eist dat FTD al haar illegale diensten staakt. In een VPRO-bericht zegt FTD-directeur Ronald Sievers: "Die zaak is grotendeels gebaseerd op de aantijging dat wij illegale content openbaar maken, en het downloaden ervan strafbaar zou zijn. Dat de rechter in deze zaak het tegendeel beweert, zal zeker zijn weerslag hebben in die zaak.”
“Indien FTD een legale dienst zou willen aanbieden dan zou zij vooraf moeten controleren waar haar 'spots' naar verwijzen”, zegt BREIN-directeur Tim Kuik. “Dat is ook zo in de bodemprocedure tegen Mininova bepaald." Het gaat in de bodemprocedure dus niet om een enkele titel maar om alle content van aangeslotenen van BREIN. "Ondertussen kunnen benadeelde rechthebbenden FTD sommeren 'spots' naar hun titels te verwijderen. Volgens de uitspraak van het Hof Den Haag zullen zij daar aan moeten voldoen", aldus Kuik. Ook FTD-adviseur Arnoud Engelfriet erkent dat dit de deur opent voor andere claims met bredere strekking.

Puinhoop
Volgens de NVPI heeft de Nederlandse overheid een puinhoop gemaakt van de downloadkwestie. De rechters zitten daardoor met de handen in het haar. De NVPI roept de regering daarom op om de problemen zo snel mogelijk op te lossen zodat de legale online markt voor muziek en film zich eindelijk goed kan ontwikkelen. "Het Gerechtshof in Den Haag stelt dat door het downloaden uit illegale bron het illegaal uploaden wordt gestimuleerd en dat de rechthebbenden geconfronteerd blijven met de nadelige gevolgen van dat illegaal uploaden. Tegelijkertijd zegt het hof niets anders te kunnen concluderen dan dat het downloaden uit illegale bron voor privégebruik is toegestaan, omdat de regering dat bij de aanpassing van de Nederlandse auteurswet uitdrukkelijk en herhaaldelijk heeft verklaard."

Gedwongen licentie
Tot slot stelt het Hof dat de rechthebbenden dan beter af zijn met een thuiskopievergoeding dan zonder. "De thuiskopieregeling krijgt nu de vorm van een gedwongen licentie en dat is in strijd met alles waar het auteursrecht voor staat", aldus Paul Solleveld, directeur van NVPI. "Eerst wordt je de zeggenschap over de exploitatie afgenomen en daarna moet je dankjewel zeggen omdat de overheid je nog een paar grijpstuivers toestopt. Dat is niet meer uit te leggen in Europa." NVPI wijst er daarbij op dat de regering de thuiskopieregeling heeft bevroren en er alleen een vergoeding wordt betaald voor materiaal dat gekopieerd wordt op blanco cd’s en dvd’s en dus niet op het kopiëren naar een harde schijf of mp3-speler, zoals vandaag de dag gebruikelijk is.

NL wetgever aan zet
Ook de ICT- en consumentenelektronica industrie roept de Nederlandse overheid op tot actie. In een gezamenlijk persbericht zeggen STOBI, FIAR CE en ICT-Office zich zorgen te maken over de gevolgen van de uitspraak van de rechter dat kopiëren uit illegale bron toegestaan is en dat de schade die daar het gevolg van is moet worden gecompenseerd via kopieerheffingen op producten. "Hoewel de rechter erkent dat dit mogelijk in strijd is met het Europese recht, weigert hij aan de hoogste Europese rechter duidelijkheid te vragen. Een gemiste kans, omdat een oplossing op Europees niveau het beste zou zijn. [...] Op dit moment is echter maar één conclusie mogelijk: de Nederlandse wetgever is aan zet en moet zijn verantwoordelijkheid nemen."

23-11-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.