Auteursrecht in de Eerste Kamer

Op 2 november zullen de Vaste Commissies voor Justitie en EZ van de Eerste Kamer bespreken of het wenselijk is een debat te voeren over auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten en over het rapport van de werkgroep Gerkens.

Het initiatief voor de besprekingen over het auteursrecht in de Eerste Kamer is genomen door de leden De Vries en Franken. Zij hebben op 26 oktober aanstaande een gesprek met de stichting Thuiskopie en de SONT, waarbij wellicht ook het College van Toezicht (CvTA) en afgevaardigden van de Commissie voor EZ aanwezig zullen zijn. Naar aanleiding van werkbezoeken van belanghebbenden uit de industrie hadden de Kamerleden voorgesteld ook een aantal andere partijen de gelegenheid te geven hun gezichtspunten inzake de thuiskopievergoeding kenbaar te maken. In een gezamenlijke vergadering van de Commissies van EZ en Justitie op 2 november worden de uitkomsten van deze gesprekken besproken alsmede een voorstel om een debat over auteursrechten in de Eerste Kamer te houden.

21-10-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.