VNO-NCW, MKB-Nederland en VOIŠE tekenen onderhandelingsprotocol

Brancheorganisatie voor collectieve beheersorganisaties VOI©E en de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaan afspraken per (groep) branches maken over de collectieve vergoedingsregelingen voor het gebruik van muziek, beeld en tekst. Ze hebben hier op 3 september 2010 een zogenaamd ‘onderhandelingsprotocol’ over ondertekend.


Foto: Robert Goddyn
V.l.n.r., boven: Hein van Leeuwen (directeur Cedar), Hein van der Ree (directievoorzitter Buma/Stemra), Cees van Steijn (directeur a.i. Sena);
onder: Ad Heskes (directeur Videma), Aad Kosto (voorzitter VOI©E), Cees Oudshoorn (directeur beleidsbureau VNO-NCW/MKB), Hans Onno van den Berg (voorzitter gebruikersplatform auteursrechten VNO-NCW/MKB)

In het onderhandelingsprotocol staat hoe de betrokken vier auteurs- of naburigerechtenorganisaties  en de gebruikers in het bedrijfsleven dit gaan aanpakken. Partijen gaan in clusters van branches afspraken maken over een meer transparante vergoedingenstructuur.

De afspraken moeten volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E leiden tot meer transparantie, een doelmatiger manier van werken, minder administratieve lasten en heldere, eenduidige grondslagen en tarieven. Daarmee kan een groter draagvlak voor het betalen voor gebruik van intellectueel eigendom worden bereikt. Bedrijven vinden dat zij voor het gebruik van het werk van auteurs en kunstenaars moeten betalen, maar hadden kritiek op de manier waarop de auteurs- en naburige rechten tot dusver worden geďnd. Die drie partijen hebben vertrouwen in het proces van gezamenlijk onderhandelen in clusters.

De nu gemaakte afspraken zijn afkomstig van de werkgroep-Pastors (Werkgroep Verbetering Incasso Auteursrecht). De werkgroep is in 2008 door bedrijfsleven, VOI©E en de ministeries van Economische Zaken en Justitie opgezet om de inning van auteursrechten te verbeteren. De werkgroep wil nog dit jaar ook de projecten gezamenlijke basisadministratie van bedrijfs- en gebruiksgegevens, elektronisch factureren, een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling, alsmede een keurmerk voor collectieve beheersorganisaties afronden. Een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordigers van VOI©E, VNO-NCW en MKB-Nederland zijn vertegenwoordigd, hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de keurmerkcriteria, die komend najaar in pilots worden getoetst.

Lees hier de volledige tekst van het onderhandelingsprotocol.

03-09-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.