Nieuwe samenstelling College van Toezicht

VOI©E-voorzitter Aad Kosto heeft drs. J.W. Holtslag en
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper gefeliciteerd met hun benoeming tot respectievelijk voorzitter en lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten per 1 september 2010. 

Mr. Th.R. Bremer heeft aangegeven zijn functie per
1 januari 2011 te willen neerleggen. Hij heeft de afgelopen periode in verband met het ziekbed en het overlijden van de voorzitter, dhr. H.F. Dijkstal, het voorzitterschap waargenomen.

02-09-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.