Bevriezingsbesluit thuiskopieregeling doorgedrukt

Nog voor de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer gelegenheid heeft gekregen om tijdens het zomerreces te reageren op de veronderstelling dat al hun vragen nu afdoende zijn beantwoord, is het omstreden Besluit tot bevriezing van de thuiskopieregeling in het Staatsblad verschenen. De goedkeuring van dit Besluit lag nog bij de Eerste Kamer in een zogenaamde ‘nahangprocedure’.

De minister heeft niet meer afgewacht of zijn veronderstelling juist was dat de Eerste Kamer tevreden was gesteld met zijn antwoorden. Dit terwijl uit deze antwoorden juist blijkt dat de reden waarom de minister eerder het thuiskopiestelsel heeft bevroren, achterhaald is.

Deze maatregel brengt grote schade toe aan de belangen van kunstenaars en de culturele sector. De zogenaamde ‘bevriezing’ heeft de afgelopen jaren reeds gezorgd voor een daling van de vergoeding met ruim 10 miljoen euro, terwijl verdere substantiële daling aannemelijk is.

Het Besluit is 30 juli jongstleden in het Staatsblad verschenen.

16-08-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.