Jaarverslag 2009 College van Toezicht

In 2009 is door collectieve beheersorganisaties gezamenlijk ruim 255 miljoen euro geīncasseerd, aldus het jaarverslag 2009 van het College van Toezicht Auteursrecht en naburige rechten. Het College is positief over verbeteringen in de repartitie, en ook over de initiatieven van de sector op het terrein van dienstverlening en geschillenbeslechting.

Op het gebied van repartitie heeft het College bij de organisaties die onder het toezicht vallen verbeteringen waargenomen met betrekking tot de snelheid van het doorbetalen van de gelden. Het College signaleert dat bij de organisaties de ambitie bestaat om deze positieve tendens door te zetten.

In november 2009 had het College al in zijn Financieel Rapport Collectief Beheer aan de minister van Justitie geconcludeerd dat de Nederlandse organisaties voor muziekauteurs en
-uitvoerders, Buma en Sena, op kostengebied een gunstige positie innemen ten opzichte van vergelijkbare Europese organisaties.

De initiatieven die de sector heeft ontplooid op het terrein van dienstverlening en geschillenbeslechting, met name vanuit VOI©E en de werkgroep Pastors, beschouwt het College als stappen in de juiste richting. Het zal blijven toezien op de juiste en snelle implementatie daarvan.

Lees hier het jaarverslag van het CvTA.

12-07-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.