Algemene ledenvergadering VOIŠE

Op donderdag 17 juni jongstleden vond de algemene ledenvergadering van VOI©E plaats. Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 werden goedgekeurd en zullen binnenkort openbaar worden gemaakt.

Hein van der Ree is benoemd tot lid van het bestuur en vice-voorzitter van VOI©E, en volgt daarmee ook in VOI©E Cees Vervoord op die wegens pensionering afscheid heeft genomen van Buma/Stemra en als bestuurslid.
Verder is gesproken over verbeteringen in de samenwerkingsstructuur tussen Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E en over de goede voortgang bij de projecten van de werkgroep Pastors.

24-06-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.