Europese Commissie gaat Digitale Agenda uitvoeren

De Europese Commissie komt met een ontwerp-Richtlijn voor collectief beheer, een ontwerp-Richtlijn voor verweesde en out-of-print werken en een Green Paper over digitaal rechtenbeheer, en zal zich buigen over aanvullende handhavingsmaatregelen.

Om de toegang tot legale, grensoverschrijdende digitale diensten op commercieel, cultureel en entertainmentgebied te bevorderen, moeten bestaande belemmeringen op de interne digitale markten worden aangepakt. De Commissie komt met de volgende initiatieven:
• vereenvoudigen van de afhandeling en inning van auteursrechten;
• grensoverschrijdende licenties mogelijk maken;
• het elektronisch factureren en betalen gemakkelijker maken;
• online geschillenbeslechting.

Richtlijn collectief beheer
Om de governance en transparantie van online rechtenafhandeling te verbeteren en grensoverschrijdend licentiëren mogelijk te maken zal de Commissie in de loop van 2010 met een Europese ontwerp-Richtlijn voor collectief beheer komen.
De Commissie komt ook met een ontwerp-Richtlijn voor verweesde werken en out-of-print werken, als aanzet voor een dialoog met belanghebbenden.
In 2012 zal de Richtlijn worden aangepast voor hergebruik van informatie uit de publieke sector, met name ten aanzien van beginselen voor de toegang tot en reikwijdte van het gebruik en ook voor tarieven.

Green Paper
Na uitgebreid overleg met belanghebbenden volgt in 2012 een rapportage over de behoefte aan aanvullende maatregelen die de EU-burgers ten volle moeten laten profiteren van het potentieel van de digitale markten, waaronder maatregelen om grensoverschrijdend of pan-Europees te licentiëren. In dit stadium wordt geen enkele legale optie uitgesloten dan wel naar voren geschoven. Ter voorbereiding wordt in de loop van 2010 een Green Paper opgesteld over de kansen en bedreigingen van online verspreiding van audiovisuele werken en andere creatieve content.

Handhaving
In 2012 is een evaluatie van de Richtlijn voorzien, na uitgebreid overleg met belanghebbenden, over de behoefte aan aanvullende maatregelen om te kunnen optreden tegen aanhoudende schendingen van intellectuele eigendomsrechten in de online omgeving, een en ander in samenhang met de telecom-richtlijn en fundamentele rechten op databescherming en privacy.

Stichting Auteursrechtbelangeen en VOI©E zullen de tekst van de Communication nader analyseren en een antwoord voorbereiden. 

Lees hier de tekst van de Communication en het persbericht.  

03-06-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.