Nederland zet in op harmonisatie auteursrecht voor Europese digitale markt

Bij de bespreking van de nieuwe digitale agenda voor Europa in de VTE-Raad (Vervoer, Telecom en Energie) op 31 mei a.s. in Brussel zal Nederland zich uitspreken voor één set duidelijke regels voor consumentenrechten voor de hele EU, inclusief voor de online situatie.

“Vooral als het gaat om on-line content, zoals muziek en video’s is de situatie nijpend,” zo is te lezen in de geannoteerde agenda voor de VTE-Raad die minister Van der Hoeven van EZ op 3 mei jl. aan de Tweede Kamer heeft verzonden.

“Van een aantrekkelijk en substantieel legaal aanbod van on-line content is op dit moment geen sprake. Consumenten richten zich op dit moment daarom vooral op illegale bronnen. De focus moet wat Nederland betreft daarom allereerst liggen op het stimuleren van nieuwe business modellen voor on-line content. Onderzoek laat zien dat consumenten onder voorwaarden bereid zijn om te betalen voor content. Nederland pleit voor een onafhankelijk monitoring systeem op EU-niveau om de ontwikkeling van nieuw legaal aanbod te volgen.”

EU-brede licentie
“Voorts vormt het huidige systeem voor auteursrecht een belemmering voor de interne markt. Door territoriale restricties in het auteursrecht zijn rechten nationaal vastgelegd en moet een gebruiker die Eu-breed content wil aanbieden in iedere lidstaat een licentie aanvragen. Nederland acht het van belang om de territoriale beperkingen voor het verlenen van licenties binnen het systeem van auteursrechten terug te dringen. Een mogelijk startpunt kan zijn een collectieve beheersorganisatie in iedere lidstaat, waar gebruikers een EU-brede licentie kunnen krijgen (one-stop shop).”

Geharmoniseerd toezicht
“In verband met de culturele diversiteit is het daarbij van belang dat het repertoire uit kleinere landen adequaat wordt beschermd en dat de collectieve beheersorganisaties worden onderworpen aan een geharmoniseerd systeem van toezicht en transparantie.”

Fair use
“Tot slot wil Nederland meer flexibiliteit in het auteursrecht voor niet-commerciële uitingen, zoals zogenaamd ‘user generated content’ op internet. Nederland wil in EU-verband een discussie starten over mogelijkheden om een open en flexibele norm als ‘fair use’ voor user generated content te introduceren.”

Download hier de bijlage geannoteerde agenda VTE-Raad 31 mei 2010.

12-05-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.