Verslag van het Gesprek Vaste Commissie Justitie met werkgroep Gerkens d.d. 14 april 2010

Doelstelling van het gesprek was het overdragen van het advies van de werkgroep aan de Vaste Commissie voor Justitie voor het overleg met het nieuwe kabinet, nu het politieke debat met het kabinet controversieel is verklaard. Het gesprek concentreerde zich op twee hoofdpunten: de aanpak van illegaal downloaden in relatie tot de thuiskopieregeling en de regulering van cbo’s.

Aanwezig namens de werkgroep: woordvoerster Arda Gerkens, Pauline Smeets en Fred Teeven (Nicolien van Vroonhoven was verhinderd).
Aanwezig namens Vaste Commissie Justitie: Manja Smits (SP), Nihat Eski (CDA), Mariko Peters (GroenLinks), Marianne Besselink (PvdA).

Algemene impressie
Doelstelling van het gesprek was het overdragen van het advies van de werkgroep aan de Vaste Commissie voor Justitie voor het overleg met het nieuwe kabinet, nu het politieke debat met het kabinet controversieel is verklaard. Er werd ook niet direct gesproken over standpunten in de kabinetsreactie, wel indirect via de standpunten van de werkgroep.
Mariko Peters, nieuwe woordvoerster van GroenLinks op dit dossier, gebruikte het gesprek om GroenLinks te profileren als de partij die tegen heffingen en tegen een downloadverbod is, maar voor de ‘nieuwe makers’ die vrij moeten zijn om werken te gebruiken voor nieuwe scheppingen, zoals dj’s. (GroenLinks was de enige partij die niet deelnam aan de werkgroep, maar wel aan dit gesprek.)

Aanpak illegaal downloaden
Er bleek in de huidige Kamer nog brede steun voor de beleidslijn van de werkgroep: heffing op dragers is niet meer van deze tijd; de industrie is aan zet om met nieuwe businessmodellen te komen zodat er voldoende aanbod is; als dat voldoende aanbod er is, en er wordt nog steeds gebruik gemaakt van illegale bronnen, dan moeten de commerciële aanbieders en ‘faciliteerders’ strafrechtelijk worden aangepakt (niet civielrechtelijk, maar in handen van het OM). Voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen is enige technische bescherming en civielrechtelijke aanpak onvermijdelijk. De Thuiskopieheffing kan ondertussen niet worden afgeschaft (anders treedt er strijd met de Europese Richtlijn op, want dan zou er een ongewenst ‘downloadverbod’ moeten komen).

Nieuw sinds het rapport is, dat de werkgroep is gaan inzien dat er de komende jaren wel een hiaat valt nu de vergoeding voor rechthebbenden door de bevriezing van het stelsel daalt. Daar moet de nieuwe Minister van Justitie een oplossing voor gaan bedenken in overleg met alle betrokkenen in het veld. In dat overleg moet de nieuwe Minister ook de regie gaan nemen om te gaan vaststellen wanneer het aanbod voldoende is om met aanvullende beschermingsmaatregelen te komen. Het huidig aanbod vindt de werkgroep onvoldoende en te weinig vernieuwend. Gerkens was wel onder de indruk van de benadering van Buma, namelijk een internet-licentie via de providers, met een opt-out voor consumenten die daar geen gebruik van maken.
Alle partijen vinden het van groot belang dat de makers hun vergoeding krijgen en hun werken blijven maken. Daarom zijn ze ook zo voor creative commons en versterking van het auteurscontractenrecht. Maar een groot deel van die inkomsten moet wel uit die nieuwe businessmodellen gaan komen, dus daar hebben de makers nog niet zo veel aan.

Regulering cbo’s
Met de hardnekkige beelden van ‘het woud aan cbo’s’, ‘eigen eilandjes die van elkaar niet weten wat ze doen’ blijft de werkgroep voorstander van één organisatie voor collectief beheer. Vanuit het CDA kwamen nog wel vragen over de plannen tot Europese harmonisatie en de zorg voor monopolievorming. De werkgroep deelt die zorg volgens Gerkens niet. Er komen immers heel veel regels en het College van Toezicht krijgt veel meer invloed. Voor beperking van de concurrentie in Nederland is men niet bang, er is wel zorg over Europese concurrentie. Maar Nederland moet hierin maar het voortouw nemen.
Er was wel notie van de beweging die bij cbo’s is ontstaan, waarbij goede stappen worden gezet, met name in de werkgroep Pastors, maar het blijft naar het oordeel van Gerkens van belang daar optimaal druk op te blijven uitoefenen. Naar de mening van VOI©E zullen deze druk op de ketel en de beste resultaten tot stand komen juist door meer ruimte te laten aan zelfregulering, met de stok van wetgeving achter de deur.

Nieuwe versie van het rapport zonder dpi
Werkgroep Gerkens schrapt een controversiële passage in haar rapport over auteursrechten over DPI (Deep Packet Inspection). In het rapport pleit de commissie voor een downloadverbod, maar pas als de entertainmentindustrie zorgt voor meer goede legale alternatieven. In een opsomming wordt kort DPI genoemd, een techniek waarmee het surfgedrag van burger gecontroleerd zou kunnen worden.

16-04-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.