Wetsvoorstel toezicht en Europees initiatief

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel toezicht staat nu op de  ‘lange termijn planning’ op de agenda voor week 20 (18, 19 of 20 mei).

Of het wetsvoorstel die week ook daadwerkelijk zal worden behandeld zal vermoedelijk niet eerder bekend zijn dan op 14 mei. Na die week gaat de Kamer twee weken op verkiezingsreces en wordt een nieuwe Kamer gevormd. Dan zijn er nog twee weken eind juni/begin juli waarin de behandeling met de nieuwe Kamer kan plaatsvinden en anders wordt het na het zomerreces.

Het is overigens zeer de vraag of een demissionair kabinet er niet beter aan doet om te kijken wat er in Europa op dit moment gebeurt. EuroCommissaris Barnier heeft op 22 maart jl. aan het Europees Parlement bevestigd dat er een richtlijn collectief beheer komt. De Europese Commissie start op 23 april aanstaande de procedure tot ontwikkeling van een richtlijn over collectief beheer. Op die dag wordt een hoorzitting gehouden in Brussel over dit onderwerp.
Een ontwerp richtlijn is aangekondigd voor eind van dit jaar, eventueel begin volgend jaar.
Het Europese Parlement steunt de gedachte van een richtlijn, zoals blijkt uit twee EP resoluties (Levai, maart 2007, en Gargani, oktober 2008).
In ieder geval zal de richtlijn, volgens mededeling van de directeur van de eenheid auteursrecht van het directoraal-generaal interne markt, uitgebreide regelgeving bevatten over de governance van beheersorganisaties, en over transparantie van collectief beheer.
Een onderwerp dat zeker aan de orde zal komen is het toezicht van overheidswege.
Ten slotte bestaat de kans dat ook grensoverschrijdende licentieverlening op de agenda zal worden genomen.

16-04-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.