Stem wijzer voor auteursrecht

VOI©E heeft de passages uit de concept-verkiezingsprogramma’s op een rijtje gezet. Algemene conclusie is dat er (te) weinig oog is voor het economische, sociale (werkgelegenheid) en culturele belang van het auteursrecht en de makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten die daar gezamenlijk voor zorgen.

Er is voor de gezamenlijke culturele sector nog een hoop werk aan de winkel om de politiek daarvan te overtuigen. De brief van Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E aan de programmacommissies van de politieke partijen bevelen wij de partijen nog maar eens ter lezing aan, alvorens het partijprogramma definitief vast te stellen.

De meest rigoureuze voorstellen komen van GroenLinks die het auteursrecht alleen nog maar voor tien jaar wil laten gelden wanneer informatie opnieuw wordt gepubliceerd voor commerciële doeleinden. Het debat dat daarover is ontstaan heeft al geleid tot voorgenomen aanpassingen, althans met betrekking tot de morele rechten van de auteurs (zie ook het bericht ‘debat met GroenLinks’).

Geen downloadverbod
Alle partijen zijn voor een vrij internet en de meeste partijen zien dan ook niets in sancties tegen auteursrechtinbreuk in de vorm van een tijdelijke afsluiting of een ‘downloadverbod’. Op de vraag op welke wijze nieuwe businessmodellen op het internet dan beschermd moeten worden, gaat geen der partijen in, of het moet de suggestie zijn om het businessmodel te hanteren waarbij alles gratis beschikbaar wordt gesteld. D66 toont wel lef door een compensatie voor de rechthebbenden voor te stellen in de vorm van een kleine aanvulling op het abonnementsgeld voor internet.

Eén loket
Het CDA heeft dan nog wel als uitgangspunt aangegeven dat het auteursrecht de rechten van de makers garandeert en een onmisbare voorwaarde is voor creativiteit en kwalitatief hoogstaand aanbod. ‘Tegelijkertijd is de bestaande praktijk rond auteursrecht niet toegesneden op de digitale ontwikkelingen en belemmert het belangrijke innovaties en de vrije uitwisseling van content. Rechtenbescherming en rechtenafhandeling moeten op een nieuwe, transparante en vereenvoudigde wijze geregeld gaan worden’, aldus het CDA concept-verkiezingsprogramma. Met betrekking tot rechtenbeheer is het CDA voor de one-stop-shop-gedachte zodat gebruikers de te betalen rechten in één keer kunnen regelen en afrekenen met de makers. Tevens wil het CDA in de wet vastleggen dat bij de bepaling van de auteursrechtelijke vergoedingen het feitelijk gebruik de bepalende factor is.
Ook D66 wil dat auteursrechtorganisaties samenwerken zodat er voor grote (groepen van) gebruikers één loket ontstaat waar de afdracht op grond van heldere, liefst gezamenlijke criteria kan geschieden. Deze samenwerkende organisaties moeten een onafhankelijke, transparante beroepsmogelijkheid kennen om onrechtvaardige afdrachten te voorkomen. (Op beide terreinen heeft VOI©E in haar korte bestaan al belangrijke vorderingen geboekt, dus dat sluit mooi op elkaar aan.)

De PvdA breekt nog een lans voor de Nederlandse popmuzikanten, die een eerlijke kans moeten krijgen om met muziek maken de kost te verdienen. Op welke wijze dat zou moeten, geeft de partij nog niet aan.

Omroep onder vuur
Een belangrijk medium voor culturele producten en dus ook een belangrijk podium en inkomstenbron voor de culturele sector, de publieke omroep, gaat het zwaar krijgen. Het meest ingrijpende voorstel komt van de PVV, die wil dat er nog één publiek tv-net overblijft. Alle partijen willen efficiencyverbeteringen en dus besparingen van de omroep en er zijn meer geluiden voor minder publieke netten.

Lees hier het volledig overzicht van de passages over auteursrecht en omroep in de concept-verkiezingsprogramma’s voor zover deze op 9 april 2010 bekend waren.

09-04-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.