GroenLinks wordt piratenpartij

Een commentaar.
GroenLinks heeft in februari van dit jaar de Europese voorman van de Zweedse piratenpartij uitgenodigd voor debat en daarna zijn gedachtegoed overgenomen in het eigen ontwerp-verkiezingsprogramma. Een strategische zet om kiezers te winnen, anderen zouden dit wellicht ook als een daad van piraterij beschouwen. GroenLinks pleit voor grootschalige onteigening van intellectuele eigendomsrechten: ondoordacht en onverstandig.

Onder hoofdstuk 7 van het ontwerp-verkiezingsprogamma van GroenLinks, getiteld ‘vrijzinnig samenleven’ wordt ‘digitale vrijheid’ gelijkgesteld met de vrijheid van drukpers, hetgeen zou moeten betekenen dat het web vrij moet blijven en er geen downloadverbod komt. Onder de kop digitale vrijheid leidt dat tevens tot het voorstel om het auteursrecht te beperken tot commercieel gebruik en de beschermingstermijn te verkorten tot tien jaar na eerste publicatie.

De vrijheid van drukpers heeft echter nooit aanleiding gegeven om het auteursrecht op werken van letterkunde, wetenschap en kunst te beperken. Sinds de Franse revolutie heeft juist het beginsel wereldwijd postgevat dat het voor de ontwikkeling van letterkunde, wetenschap en kunst van groot belang is om de zeggenschap van de maker over zijn werk zo sterk mogelijk te doen zijn. Vrijheid van drukpers heeft nog nooit geleid tot een oproep dat alles wat van die drukpers rolt gratis beschikbaar zou moeten zijn voor niet-commercieel gebruik.

"Vrije toegang is niet hetzelfde als gratis toegang"

Zoals Aad Kosto recentelijk al schreef in zijn brief aan de politieke partijen: “vrije toegang is niet hetzelfde als gratis toegang”. Waarom zou de gebruiker niet meer hoeven te betalen voor de inspanningen, creativiteit en investeringen van makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten? Niemand in de kring van de rechthebbenden is voor een downloadverbod, als er maar een redelijke vergoeding voor het gebruik wordt betaald.

GroenLinks vindt blijkbaar dat de overheid de financiering moet overnemen in de vorm van subsidies en garantstellingen bij investeringen van de creatieve industrie. Dreigt dan niet een veel groter risico voor de digitale vrijheid?

Het zijn natuurlijk maar enkele punten van de honderden programmapunten die in het ontwerp-verkiezingsprogramma worden genoemd en in verkiezingspropaganda is blijkbaar meer geoorloofd, maar de Nederlandse creatieve sector mag toch hopen dat de leden van GroenLinks inzien dat je weinig hebt aan een vrij internet als dat ten koste gaat van een kwalitatief goed pluriform aanbod van werken van letterkunde, wetenschap en kunst.

Het debat is in ieder geval al gaande, zie het bericht op 3voor12.vpro.nl en de reacties daarop.

26-03-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.