Eerste Kamer stelt vragen over 'bevriezing' thuiskopieregeling

Naar aanleiding van een brief van Stichting Auteursrechtbelangen en VOI©E heeft de Vaste Commissie voor Justitie van de Eerste Kamer vragen gesteld aan de minister van Justitie over de AMvB van
16 november 2009 waarin de thuiskopieregeling nog eens voor drie jaar wordt ‘bevroren’. Deze AMvB ‘hangt na’ bij de Eerste Kamer, die dit besluit nog moet bekrachtigen. Eerst heeft de Commissie nog enkele vragen over de positie van rechthebbenden.
 

De leden van de commissie stellen vast dat de hoogte van de heffing per kopie gelijk blijft, maar dat er minder gebruik wordt gemaakt van de voorwerpen c.q. drager waarop de heffing rust. Dit brengt de leden van de commissie tot de conclusie dat er in feite sprake is van afbouw, aangezien er sprake is van substitutie. Men gebruikt steeds meer andere dragers.

Heffingen op dragers in buitenland
De leden van de commissie menen te weten dat in andere EU-listaten wel heffingen betaald worden door importeurs en fabrikanten. In Nederland wordt bezwaar gemaakt tegen heffingen, maar Nederlandse fabrikanten dienen in het buitenland wel heffingen te betalen. Graag zouden de leden van de commissie beter inzicht willen krijgen hoe de vergoedingen voor thuiskopieën in het buitenland geregeld zijn.

Nadere motivering

Er wordt wel gesteld dat de heffing op dragers uit de tijd is, zie bijvoorbeeld de werkgroep Gerkens, aangezien er sprake is van lage efficiëntie en een hoge mate van omzeiling. Bovendien blijkt technische bescherming vaak wel mogelijk te zijn. De leden van de commissie zouden daarom graag een nadere motivering van het huidige besluit ontvangen, in het bijzonder ook hoe de minister oordeelt over de positie van rechthebbende in dit besluit, en zij verzoekt de minister daarbij ook aan te geven welke alternatieven hij heeft overwogen.

15-02-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.