Auteursrecht voor vrijwilligers en amateurs: een commentaar

Steeds vaker duikt het misverstand op dat geen vergoeding in rekening gebracht zou moeten worden voor het gebruik van auteursrecht of naburige rechten omdat met het gebruik geen commercieel belang is gemoeid. Deze veronderstelling klinkt ook door in Kamervragen over koren en recent over het openbaar maken van muziek aan vrijwilligers die aan praalwagens bouwen. Waarom zouden de makers, producenten en uitvoerende kunstenaars dan geen geld meer mogen vragen als van hun werk of prestatie gebruik wordt gemaakt?

Vorige week zijn Kamervragen gesteld over een factuur die de Stichting Bloemencorso Valkenswaard zou hebben gekregen voor de rechten over de muziek die gedraaid wordt op de radio's die aanstaan gedurende de bouwperiode van de corsowagens. Ook hier is de ondertoon dat het vreemd zou zijn dat een vrijwilligersorganisatie zonder winstbejag een factuur wordt gestuurd. Het wordt niet vreemd gevonden dat een vrijwilligersorganisatie een rekening krijgt voor gas, licht en water en dat ze in de supermarkt of groothandel gewoon moeten betalen voor koffie en bier.
Makers, producenten en uitvoerende kunstenaars zijn voor hun inkomen afhankelijk van de verveelvoudigingen en openbaarmakingen die van hun werk en prestatie worden gemaakt. Hun aanspraken op een vergoeding worden gewaarborgd in internationale verdragen en wetgeving over het auteursrecht en de naburige rechten. Daarin staan ook de uitzonderingen voor toegestaan gebruik zonder vergoedingsplicht. Daarbij speelt de al dan niet commerciŽle doelstelling geen rol. De commerciŽle doelstelling kan wel een rol spelen bij de hoogte van tarieven.

De overheid subsidieert bepaalde instellingen zonder winstoogmerk uit de algemene middelen. Daar betalen ook de makers, uitgevers, producenten en uitvoerende kunstenaars belasting voor. Soms lijkt het er op dat de rechthebbenden op auteursrecht of naburige rechten geacht worden ook rechtstreeks niet-commercieel gebruik te subsidiŽren door hun recht niet uit te oefenen. Dat is onterecht: we hebben het hier over ondermemers die investeren in hun werk en prestatie en die er recht op hebben daarvoor te worden beloond als daarvan gebruik wordt gemaakt, net zoals de leveranciers van gas, licht, water, koffie en bier.

08-02-10

X

Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U heeft niet alle velden ingevuld.

U heeft een ongeldig e-mailadres ingevoerd.